หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

ติวรัฐศาสตร์ มธ. และ BIR TU ที่ดีสุด สอบติดมากทีุ่ด สอบติดเกิน 95 % ต้นตำรับตัวจริง ที่ 1 รัฐศาสตร์ มธ.

เรียนติวรัฐศาสตร์ มธ. และ BIR TU ที่ไหนดี จากรุ่นพี่ ๆ ที่เรียนบอกต่อ ๆ กันว่า "เตรียมโดม" นี่แหละคือสุดยอดตัวจริง อันดับ 1 ด้านติวเข้า มธ. สายสังคมเฉพาะทาง เป็นต้นตำรับเจ้าแรกที่เปิดสอนเข้า มธ.เฉพาะทางของเมืองไทยอย่างยาวนานกว่า 13 ปี 

วันนี้พามาดูรายชื่อน้อง ๆ ที่สอบติด "เกินครึ่งคณะ" คณะรัฐศาสตร์ มธ.ทั้งภาคไทยและคณะรัฐศาสตร์อินเตอร์  BIR TU พร้อมการรันตีคว้าคะแนนเยอะ ๆ สูงสุด TOP 5 ล้วนเรียนเตรียมโดมทั้งนั้น รวมทั้งน้อง ๆ ได้คะแนนเยอะ ๆ อีกเพียบ ทำให้เตรียมโดม สามารถสอบติด มธ. ได้ "มากที่สุด" 

สอบติดเกินครึ่งณะรับไว้ รัฐศาสตร์ มธ. ภาคไทย  76 คน จากคณะรับไว้ 120 คน (ปีล่าสุด 2562 เฉพาะนักเรียน TCAS รอบ 3)

 1. นายเทิดศักดิ์ ภูมะลงั : เทิด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร สาขาการเมืองการปกครอง
 2. นายดรัสวิน คุ้มชาติ : บุ๊ค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการเมืองการปกครอง
 3. นายรฐนนท์ อ่ำทิพย์ : ตัง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร สาขาการเมืองการปกครอง
 4. นายณัฐชนนท์ ชดช้อย : ดัช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ สาขาการเมืองการปกครอง
 5. นายธนชัย กปิลกาญจน์ : จ๊อบ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก สาขาการเมืองการปกครอง
 6. นายพงศ์ปณต พรหมสุวรรณ์ : ปณต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สาขาการเมืองการปกครอง
 7. นายปรัชญา เผือกบริสุทธิ์ : แคมป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สาขาการเมืองการปกครอง
 8. นางสาวศวิตา เปี่ยมทองคำ : เอ๋ย โรงเรียนราชินีบน สาขาการเมืองการปกครอง
 9. นางสาววริศรา รุ่งนภาเวทย์ : ลิลลี่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สาขาการเมืองการปกครอง
 10. นายชานนท์ ศิศักดิ์วนิช : แฟ้ม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการเมืองการปกครอง
 11. นายอธิบดี หัสดิสาร : โบนัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช สาขาการเมืองการปกครอง
 12. นางสาวศิวพร จันทร์กระจ่าง : ปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาการเมืองการปกครอง
 13. นางสาวปรีชญา บุญมี : เพ้นท์ โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาการเมืองการปกครอง
 14. นางสาวพิชญาภา นพเกตุ : หยก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สาขาการเมืองการปกครอง
 15. นางสาวสุดารัตน์ สว่างยิ่ง : น้ำหอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สาขาการเมืองการปกครอง
 16. นายตฤณพัฒน์ แก้วทอง : ตฤณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการเมืองการปกครอง
 17. นายณกันย์ พูลถิน : สเกล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาการเมืองการปกครอง
 18. นางสาวอาทิตยา วงค์น้อย : ตูน โรงเรียนลำปลายมาศ สาขาการเมืองการปกครอง
 19. นางสาวนาเดีย สาและ : เดียร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัด ยะลา สาขาการเมืองการปกครอง
 20. นายธิติสุทธิ์ พู่จิตร์กานนท์ : พูม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สาขาการเมืองการปกครอง
 21. นายอธิพัชร์ นิธิศักดิ์พรกุล : กี้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สาขาการระหว่างประเทศ
 22. นางสาวภัทรภร เณรบำรุง : ฟ้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สาขาการระหว่างประเทศ
 23. นางสาวอาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ : เต้ย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สาขาการระหว่างประเทศ
 24. นางสาวศิริภัสษร อินทร์เฉลียว : สา โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ
 25. นางสาวทักษพร ศักดิ์สยามกุล : น้ำหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน สาขาการระหว่างประเทศ
 26. นายเจษฎาพร สมหวัง : กัสจัง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สาขาการระหว่างประเทศ
 27. นายปณิธิ ชูวงศ์ : ปาย โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขาการระหว่างประเทศ
 28. นางสาวอัจจิมากร จันทร์สุรไพโรจน์ : มุก โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาการระหว่างประเทศ
 29. นางสาวบุลพร จีรนันทพร : อุ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาการระหว่างประเทศ
 30. นายนภมัย จินตนาถาวร : มัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการระหว่างประเทศ
 31. นายสตางค์ พูลสวัสดิ์ : สตางค์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาการระหว่างประเทศ
 32. นางสาวเบญจรัตน์ ยังเจริญ : แตงกวา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 สาขาการระหว่างประเทศ
 33. นายชยพล ดโนทัย : เดฟ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สาขาการระหว่างประเทศ
 34. นางสาวพิมพ์ลภัส กาฬวัจนะ : นิด้า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สาขาการระหว่างประเทศ
 35. นายภาณุชพงศ์ สุขสวัสดิ์ : นนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สาขาการระหว่างประเทศ
 36. นางสาวปัทมวรรณ ถวายนิล : จ๊ะ โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาการระหว่างประเทศ
 37. นายกิตติภัค แจ่มจิรารักษ์ : โอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาการระหว่างประเทศ
 38. นายปวเรศ อวเกียรติ : ปลื้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขาการระหว่างประเทศ
 39. นางสาวกิตติยารัตน์ ขำสกุล : เชอรี่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สาขาการระหว่างประเทศ
 40. นายกมลพงศ์ ช้างแก้ว : แตงกวา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการระหว่างประเทศ
 41. นายศุภกร กังวาลรัตน์ : ชาร์จ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาการระหว่างประเทศ
 42. นางสาววรรณภา อุ่นใจ : ไข่มุก โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูอุปถัมภ์ สาขาการระหว่างประเทศ
 43. นางสาวรัฐธิดา แก้วทอง : บะหมี่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สาขาการระหว่างประเทศ
 44. นายกษิดิศ หนูเกตุ : นายณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สาขาการระหว่างประเทศ
 45. นางสาวสุทธิดา บูชากุล : มิ้นท์ สาขาการระหว่างประเทศ
 46. นายธเนษฐ เจริญพานิชสันติ : แม็ก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สาขาการระหว่างประเทศ
 47. นางสาวณิชนันทน์ เขียวสมบัติ : เนย์ โรงเรียนหอวัง สาขาการระหว่างประเทศ
 48. นายปาณัท งามทิพย์วัฒนา : จอม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการระหว่างประเทศ
 49. นางสาวทิพรดา อิ่มแด : พลอย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สาขาการระหว่างประเทศ
 50. นายวิรัลพัชร ทองตันไตรย์ : ฟิวเจอร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการระหว่างประเทศ
 51. นายภาสวุฒิ วิชัยกุล : ปาล์ม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร สาขาการระหว่างประเทศ
 52. นางสาวชญาดา จรรยางาม : ใบหยก โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาบริหารรัฐกิจ
 53. นางสาวญาณิศา ไทยสมิง : ฟ้า โรงเรียนราชินี สาขาบริหารรัฐกิจ
 54. นางสาวธนัชรตา สุธินันภณ : แซน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 55. นางสาวซามีมีย์ เดะแอ : มีมี่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา สาขาบริหารรัฐกิจ
 56. นายพีรวัฒน์ แก้วกลางเมือง : โฟม โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สาขาบริหารรัฐกิจ
 57. นายชับดรุงค์ เล็กโล่ง : กัปตัน โรงเรียนระยองวิทยาคม สาขาบริหารรัฐกิจ
 58. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิเรือง : ดรีม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สาขาบริหารรัฐกิจ
 59. นางสาวสฐิตา แสงแป้น : สมาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม สาขาบริหารรัฐกิจ
 60. นายปฏิภาณ โภคินอัคคเดช : ปาล์ม โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก สาขาบริหารรัฐกิจ
 61. นางสาวศุภาพิชญ์ ดุมกลาง : ปิงปอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา สาขาบริหารรัฐกิจ
 62. นางสาวปภาวรินทร์ มาอินทร์ : นาจา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สาขาบริหารรัฐกิจ
 63. นางสาวภัทราพร รอดเดช : เพลง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สาขาบริหารรัฐกิจ
 64. นายธีรดา เถาว์กายา : ไม้ที โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สาขาบริหารรัฐกิจ
 65. นางสาวญาตาวี โกวิทลวากุล : ฟอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 66. นางสาวโยติกา ปะทิ : รวงข้าว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สาขาบริหารรัฐกิจ
 67. นางสาวยุพิน พันธุรัตน์ : น้ำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี สาขาบริหารรัฐกิจ
 68. นายวรกันต์ สวนคำนา : จ๊อบ โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 69. นางสาวณฐอร วิเศษสิงห์ : ตอง โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 70. นางสาวปัณชญา มาตราช : ฟ้า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สาขาบริหารรัฐกิจ
 71. นายวรเมธ พรหมมา สาขาการเมืองการปกครอง
 72. นายพชร พลอยทับทิม สาขาการเมืองการปกครอง
 73. นางสาวณัฐวิภา นรานรนันท์ สาขาการระหว่างประเทศ
 74. นายศราวุธ สุดใจ สาขาบริหารรัฐกิจ
 75. นางสาวณัฐกมล โยธา : นัท โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สาขาการระหว่างประเทศ
 76. นายศักย์ศรณ์ ปรีย์นันท์ : ออม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สาขาบริหารรัฐกิจ

สอบติดได้ครึ่งคณะรับไว้ รัฐศาสตร์ มธ. ภาคอินเตอร์ BIR PROGRAM 50 คน จากคณะรับไว้ 100 คน (ปี 2018 เฉพาะนักเรียน TCAS 3rd Round)

 1. นายชูวงศ์ วงศ์กาไสย : ฮ่องเต้ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สาขา BIR
 2. นางสาวญาตาวี แสงสุขเอี่ยม : แพรวา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขา BIR
 3. นางสาวปริม เลิศบุษยมาส : ปริม โรงเรียนราชินีบน สาขา BIR
 4. นางสาวพระพร แหวนหลวง : วิว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สาขา BIR
 5. นายภีมพศ สีมาวุธ : ภีม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สาขา BIR
 6. นางสาวศุภนันท์ ศรีสุวรรณ : แพรวา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สาขา BIR
 7. นางสาวสิดาพร ภิรมย์รื่น : แก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา สาขา BIR
 8. นางสาวกชกร กาญจนโสภา : จิ๊บ โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 9. นายกรกต จริงจิตร : ช็อปเปอร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 10. นายก้องภัค จารุฑีฆัมพร : ก้อง โรงเเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สาขา BIR
 11. นางสาวกัญญ์วรา ศรีละมุล : ครีม โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 12. นายชยณัฐ นิลเวช : บุ๊ค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา BIR
 13. นางสาวชวัลลักษณ์ ภูโปร่ง : บีม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา BIR
 14. นางสาวชัญญานุช สุทธิบัญญัติ : ทิพย์  สาขา BIR
 15. นายชัยชนะ สุวัฒนพงษ์ : ต้นกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สาขา BIR
 16. นางสาวชินีนุช ชูสงค์ : บีม โรงเรียนปัญญาวรคุณ สาขา BIR
 17. นางสาวญาดา สุทธิวรา : แพง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขา BIR
 18. นางสาวณัฏฐณิชา อำนวยโชคอนันต์ : นุ่น โรงเรียนศึกษานารี สาขา BIR
 19. นางสาวณัฐกมล ไวยซีน : ยุส โรงเรียนศึกษานารี สาขา BIR
 20. นางสาวณัฐชยา ส่งส่อง : อาย โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 21. นายณัฐวุฒิ ปลอดนุ้ย : ม่อน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สาขา BIR
 22. นายดนพล ภูมิโคกรักษ์ : เบลล์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขา BIR
 23. นางสาวติณณา สุเมธโชติเมธา : มิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขา BIR
 24. นายทศณพ โดยมาก : เซ โรงเรียนสาธิตมรภ.สวนสุนันทา สาขา BIR
 25. นางสาวธนวันต์ เตชะมนูญ : แนต โรงเรียนราชินี สาขา BIR
 26. นางสาวธนัชชา อินทร์คง : แตงกวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี1 สาขา BIR
 27. นางสาวธรณ์ธันย์ มาตโห้ : เบนซ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สาขา BIR
 28. นายนครินทร์ ศรีมงคุณ : อาร์ม โรงเรียนทวีธาภิเศก สาขา BIR
 29. นางสาวนภัส เฮงหลี : สบาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สาขา BIR
 30. นายบดีศร จันทนะชาติ : ไกด์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สาขา BIR
 31. นายปิยะสิทธิ์ เกื้อแก้ว : คลาส โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ สาขา BIR
 32. นางสาวปุณยวีร์ จันทร์เที่ยง : แอ๊นท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สาขา BIR
 33. นางสาวพรธิดา สาราพันธ์ : ตอง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สาขา BIR
 34. นางสาวพิมพัชร ถาวโร : มายด์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 35. นางสาวพิมพ์ชนก ฝอยทอง : นิ้ง โรงเรียนราชินีบน สาขา BIR
 36. นางสาวภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์ : ฝ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา สาขา BIR
 37. นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญมาเปรม : ไอซ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สาขา BIR
 38. นางสาวมนัสนันท์ เพชรล่อเหลียน : แป้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา BIR
 39. นางสาวราตรี ทองสาลี : การ์ตูน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สาขา BIR
 40. นายวชิรวิทย์ หอมจันทร์ : หมอก โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา BIR
 41. นายวศิลป์ สาลิกา : กอล์ฟ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา BIR
 42. นางสาววิลาสินี ขาวเขียว : มิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สาขา BIR
 43. นางสาวศตรัศมี สะนะวงศ์ : มิ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สาขา BIR
 44. นางสาวศศิภา ดาวเรือง : สายป่าน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สาขา BIR
 45. นางสาวสริตา น้อยดัด : ฟิล์ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สาขา BIR
 46. นางสาวสิริบุญ อุตรนาค : หนูแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สาขา BIR
 47. นางสาวสุธิดา วิจิตรสุนทรกุล : แจน โรงเรียนสตรีวิทยา สาขา BIR
 48. นายอติวิชญ์ ขันธแก้ว : แทนคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สาขา BIR
 49. นางสาวอนัญญดา บูราพรนุสรณ์ : เลม่อน โรงเรียนศึกษานารี สาขา BIR
 50. นางสาวเมธินี สิทธิสงคราม : เมย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สาขา BIR

Tags : ติวรัฐศาสตร์ มธ.   ติว BIR TU   สาขาาการเมืองการปกครอง   สาขาบริหารรัฐกิจ   สาขาการระหว่างประเทศ   สาขา BIR


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view