หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

รายชื่อน้องๆสอบติดSEAs ปี2552

 

                                                                                                

 

รายชื่อน้องๆ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAs) ประจำปีการศึกษา 2552

 ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน

 อรุโณทัย    ไทยสวัสดิ์


 บี


 เตรียมอุดมศึกษา


 สุชานันท์  นาคพาณิชย์


 มิว


 ราชินีบน


 นุชนันท์  สวรรค์พิทักษ์


 ออย


 ทิวไผ่งาม


 พันธ์ฑิตา  เปีนคล้าย


 ฟ้า


 บดินทร2


 สรวีย์  ขาวมาก


 โน้ต


 กรรณสูตศึกษาลัย


 วรวีย์  ขาวมาก


 นิว


 กรรณสูตรศึกษาลัย


 เบญญาภา  อินพาณิช


 แอ๋ม


 สวนดุสิต


 ธันย์ชนก  อรัญนารถ


 จูน


 มาแตร์เดอีวิทยาลัย


 ปฏิญญา  ขุนจันทร์


 ฮาฟ


 ภปร.ราชวิทยลัยฯ


 ปฐาภัทร  เลาหไพศาล


 ไอซ์


 บดินทร2


 กมลวรรณ  มิ่งเจริญ


 ผ้าฝ้าย


 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพล


 กัญญรส  สุขเจริญ


 เติร์ด


 เตรียมอุดมศึกษา


 วิภาวรรณ  มีศิริ


 พลอย


 สุขุมนวพันธ์ฯ


 ฐิติมน  ยุติธรรม


 กิ๊ก


 สายน้ำผึ้ง


 ศิรินภา  เจริญทรัพย์


 ดาว


 ราชินีบน


 สุปรียา  แซ่ตัน


 กิ้ง


 ยอเซฟ


 ภูวนาท  ทองมี


 บี้โบ้


 ราชวินิต บางเขน


 พิมพ์สรรค์  เกิดโพคา


 ไผ่


 ราชินีบน


 พรหมศร  รีกิจติศิริกูล


 สรวีย์  จันทร์แก้ว


 โอม


เปอร์เซีย


 หอวัง


เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้


 

ปล. รายชื่อข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีน้องๆที่ติดสำรองและสละสิทธิ์อีกจำนวนหนึ่ง

Tags : รายชื่อน้องๆสอบติดSEAs โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.ปี2552


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view