หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

เฉลยวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ

เฉลยวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา (9 วิชาสามัญ)

สอนโดยครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

วิชาภาษาไทย (9 วิชาสามัญ)


ประกาศ อัปเดตการเฉลย เฉพาะหน้า 5 - 19 โดยก่อนหน้านี้ทางทีมงานเฉลยผิดชุด จึงแก้ไขเป็นฉบับถูกต้องตามด้านล่างนี้ 

ภาษาไทย (หน้า 5-19)

 1. 3
 2. 1
 3. 1
 4. 5
 5. 4
 6. 3
 7. 4
 8. 1
 9. 2
 10. 3
 11. 5
 12. 4
 13. 2
 14. 5
 15. 4
 16. 3
 17. 4
 18. 2
 19. 3
 20. 1
 21. 1
 22. 4
 23. 3
 24. 4
 25. 2
 26. 4
 27. 5
 28. 5
 29. 3
 30. 3
 31. 1
 32. 1
 33. 2
 34. 4
 35. 5
 36. 5
 37. 3
 38. 5
 39. 1
 40. 5
 41. 4
 42. 2
 43. 3
 44. 5
 45. 3
 46. 2
 47. 5
 48. 3
 49. 3
 50. 2เฉลย ข้อสอบเสริม เพิ่มความแกร่ง (หน้า 20 - 34)

หลักภาษา
1) 5
2) 1
3) 5
4) 4
5) 2
6) 3
7) 3
8) 5


ภาษาและความคิด
9) 2
10) 3
11) 4
12) 3
13) 5
14) 2
15) 1
16) 4
17) 4
18) 4
19) 1
20) 5


การเขียน
21) 5
22) 2
23) 5
24) 2
25) 5
26) 3
27) 4
28) 1
29) 4
30) 2
31) 1
32) 5


การอ่าน
33) 3
34) 1
35) 4
36) 2
37) 5
38) 5
39) 1
40) 5
41) 4
42) 3
43) 2
44) 5
45) 3
46) 2


การพูด
47) 2
48) 1
49) 4
50) 2
ข้อสอบเพิ่มเติม (หน้า 34 - 40)

เรื่องทรรศนะ
1. ตอบ 3) ความเมตตา ความหวังดีและความเข้าใจเพื่อนมนุษย์เป็นเสมือนยาที่ช่วยรักษาผู้ป่วยทางจิต เพราะการแสดงทรรศนะเป็นความเห็น โดยดูจาก “เป็นเสมือนยาที่ช่วยรักษา” เป็นการเปรียบเทียบตามความคิดเห็น
2. ตอบ 4) คำบาลีสันสกฤตที่ไทยเรานำมาใช้แต่เดิมไม่มีวรรณยุกต์ แต่เมื่อเรารับมาแล้ว เราก็ปรับให้เหมาะกับการออกเสียงตามความนิยมของคนไทย เพราะข้ออื่น ๆ มีความคิดเห็น = ทรรศนะ
ข้อ 1) ดูจากคำว่า “ควร” = แสดงความคิดเห็น
ข้อ 2) ดูจากคำว่า “ยังไม่ถูกจุด” = แสดงความคิดเห็น
ข้อ 3) ดูจากคำว่า “น่าจะ” = แสดงความคิดเห็น


เรื่องโต้แย้ง
1. ตอบ 3) พื้นที่ 3 อำเภอควรแยกมาตั้งเป็นจังหวัดใหม่หรือไม่
ประเด็นโต้แย้ง ประกอบด้วย
1) ข้อเสนอ ดูจากที่ว่า รัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ฝาง แม่อาย ไซยปรากการตั้งเป็น “จังหวัดฝาง” ย้ำว่า กล่าวถึง 3 อำเภอ จัดตั้งเป็น “จังหวัดฝาง”
2) ประเด็นโต้แย้ง ในที่นี่ คือ พื้นที่ 3 อำเภอควรแยกมาตั้งเป็นจังหวัดใหม่หรือไม่ จึงตอบ 3 ข้อ )
2. ตอบ 3) ควรสร้างอาคารพาณิชย์ในบริเวณที่เหลืออยู่หรือไม่


เรื่องการโน้มน้าวใจ
1. ตอบ 4) ถนอมเส้นผมของคุณให้ดำเป็นเงางามตราบนานเท่านาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีสารสกัดจากดอกอัญชัน
จากตัวเลือกทั้งหมดมีการแสดงการโน้มน้าวใจทุกข้อ แต่โจทย์ถามว่าข้อไหนโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด
ข้อ 4) ดีที่สุด เพราะอ่านแล้ว โน้มน้าวให้คนฟังได้เข้าถึงความรู้สึกและคล้อยตามได้มากที่สุด เห็นได้จากที่ว่า “ถนอมเส้นผม” ถนอมแล้วยัง “ดำเป็นเงางาม” อ่านแล้วโน้มน้าวมาก ยิ่งบอกอีกว่า “ตราบนานเท่านาน” อ่านแล้วโน้มน้าวมากที่สุด
2. ตอบ 4) ห้องพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสมาชิกในครอบครัว
ข้อความที่มีการโน้มน้าวใจ อ่านแล้วแล้วไม่มีคำที่สะดุดโน้มน้าว เท่ากับข้ออื่น ๆ ที่ดูได้จาก
ข้อ 1) เห็นได้จากคำว่า “สไตล์ส่วนตัว” “ทันสมัย”
ข้อ 2) เห็นได้จากคำว่า “แบบเดอลุกซ์” “สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย”
ข้อ 3) เห็นได้จากคำว่า “จะประทับใจตลอดไป”
3. ตอบ 2) การบริหารกายเป็นกิจกรรมที่มีลีลาเชื่องช้า แต่ช่วยการไหลเวียนของโลหิตและทำให้จิตแจ่มใส อ่านแล้วแล้วไม่มีคำที่สะดุดโน้มน้าว เท่ากับข้ออื่น ๆ ที่ดูได้จาก
ข้อ 1) เห็นได้จากคำว่า “มีสุขภาพดี” “อบอุ่นใจ” “ไร้กังวล”
ข้อ 3) เห็นได้จากคำว่า “ทรงพลัง” “กร้าวแกร่ง” “ทนทาน” “ไม่มีวันตายตลอดการใช้งาน”
ข้อ 4) เห็นได้จากคำว่า “มืออาชีพ” “สนุกสนานได้สาระ” “ยกระดับจิตใจ”
4. ตอบ 2) ศูนย์หัวใจบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด อ่านแล้วแล้วไม่มีคำที่สะดุดโน้มน้าว เท่ากับข้ออื่น ๆ ที่ดูได้จาก
ข้อ 1) เห็นได้จากคำว่า “แบบเหนือชั้นทุกขั้นตอน”
ข้อ 3) เห็นได้จากคำว่า “ยังคงอนุรักษ์ภาพชีวิตแบบโบราณ”
ข้อ 4) เห็นได้จากคำว่า “เพิ่มลูกเล่นเอาใจสุภาพสตรีผู้รักสวยรักงาม”


เรื่องเหตุผล
1. ตอบ 2) บุญเพ็ญร้องเพลงลูกทุ่งได้ไพเราะมาก คุณครูส่งเธอเข้าแข่งขันกับโรงเรียนอื่น แสดงเหตุไปสู่ผล
ส่วนข้อ 1), 3) และ 4) แสดงผลไปสู่เหตุ
2. ตอบ 3) รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
3. ตอบ 4 ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน สังเกตจากคำว่า “ด้วย” เป็นการแสดง ผล (ข้อสรุป) ไปหาเหตุ (ข้อสนับสนุน)
ข้อสรุป - เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากคนสู่คน
ข้อสนับสนุน - ด้วยเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ
ข้อสนับสนุน - และติดต่อกันได้ง่าย
4. ตอบ 3) ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน สังเกตจากคำว่า “เพราะ” เป็นการแสดง ผล (ข้อสรุป) ไปหาเหตุ (ข้อสนับสนุน)
ข้อสรุป - ภาษาท้องถิ่นในประเทศของเราเป็นภาษาสำคัญที่พวกเราพึงอนุรักษ์ไว้มิให้เพี้ยน กลายหรือสูญไป
ข้อสนับสนุน - เพราะภาษาท้องถิ่นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของถิ่นนั้น
ข้อสนับสนุน – และยังทำให้เห็นสภาพสังคมของถิ่นอีกด้วย


เรื่องกำกวม ฟุ่มเฟือย
1. ตอบ 2) รถด่วนสายอุบลราชธานีตกรางที่ชุมทางบ้านภาชี อ่านแล้วไม่กำกวม ส่วนข้ออื่น ๆ อ่านแล้วไม่ชัดเจน = กำกวม
ข้อ 1) แปลได้ 2 อย่าง คือ
สมศักดิ์ + เพื่อน = สองคน หรือ สมศักดิ์ + เพื่อน (สองคน) = สามคน
ข้อ 3) แปลได้ 2 อย่าง คือ
ต้องการรถเพิ่มเป็น 2 คัน หรือ เอาคันเดียว แต่ไม่ใช่คันนี้
ข้อ 4 อ่านแล้วกำกวมตรงที่ว่า “ไปเยี่ยม” หรือ “รัก” เป็น “บางครั้ง”
2. ตอบ 4) พ่อแม่ชื่นชมปีติยินดีที่ลูกสาวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
มีคำฟุ่มเฟือย ตรงคำว่า “ชื่นชม และปีติยินดี” = ความหมายเหมือนกัน ควรใช้คำใดคำหนึ่ง
3. ตอบ 1) เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก
อ่านแล้วใช้ภาษากำกวม เพราะแปลได้ 2 อย่าง คือ ไม่รู้ว่าหกล้มปากแตกขยาย ฉัน หรือ เด็กข้างบ้าน


เรื่องระดับภาษา
1. ตอบ 3) ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจมีจำนวนมากขึ้น เพราะข้อนี้เป็นภาษาทางการ เหมาะสำหรับการเขียนรายงาน ส่วนข้ออื่น ๆ เป็นภาษาไม่ทางการ
2. ตอบ 4) เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านสนใจดูแลรักษาแม่น้ำมากขึ้นจนน้ำมีคุณภาพดีถึงเกณฑ์มาตรฐาน เพราะข้อนี้เป็นภาษาทางการ เหมาะสำหรับการเขียนเรียงความมากที่สุด ส่วนข้ออื่น ๆ มีภาษาไม่ทางการ หรือ ภาษาพูด
3. ตอบ 2) ปัจจุบันวงการแพทย์มีความเห็นว่าความอ้วนเป็นโรคที่ต้องรักษา เพราะข้อนี้เป็นภาษาทางการ เหมาะสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ ส่วนข้ออื่น ๆ มีภาษาพูด
4. ตอบ 3) มนุษย์สัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เพราะเป็นข้อเดียวที่เป็นระดับภาษาทางการ = ภาษาเขียน ส่วนข้ออื่น ๆ นั้นเป็นภาษาพูด จึงต่างจากข้ออื่น
5. ตอบ 4) คำคล้องจองที่ว่า “เหาะเหินเดินอากาศ” ความหมายตามศัพท์หมายถึงขึ้นเดินไปในอากาศ เพราะเป็นข้อเดียวที่เป็นระดับภาษาทางการ ส่วนข้ออื่น ๆ เป็นภาษาพูด
6. ตอบ 4) พฤติกรรมความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม เจ้าที่เจ้าทาง และเครื่องตกแต่งบ้านในเมืองไทยดูจะเป็นพิธีการเพื่อตัวเอง เพราะเป็นข้อเดียวที่ใช้ภาษาพูด ต่างจากข้ออื่น ๆ ที่ระดับภาษาเป็นทางการ
7. ตอบ 2) อย่างไรก็ตาม ความรู้นั้นสามารถพัฒนาได้ทั้งจากการเรียนรู้ในระบบและจากประสบการณ์ตรง ซึ่งแน่ละแต่ละคนย่อมมีไม่เหมือนกัน เพราะเป็นข้อเดียวที่ใช้ระดับภาษาพูด ส่วนข้ออื่น ๆ อ่านแล้วเป็นทางการหมดทุกข้อ


เรื่องโวหารการเขียน
1. ตอบ 1) ฝนตกกระหน่ำจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น เสื้อผ้าเปียกปอนลีบเข้าแนบลำตัว เพราะ การพรรณนา = อ่านแล้วเห็นภาพชัดเจน ข้อนี้อ่านแล้วเห็นภาพที่สุด ดูได้จากคำว่า “จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น” “ลีบเข้าแนบลำตัว”
ส่วนข้ออื่น ๆ เป็นการใช้บรรยายโวหาร จากการเล่าเรื่องให้เห็นภาพ
2. ตอบ 1) นักร้องประสานเสียงเปล่งเสียงพร้อมเพรียงกันเป็นสามระดับตามทำนองที่ฝึกฝนมาอย่างดี เพราะใช้บรรยายโวหาร = การเล่าเรื่อง
ส่วนข้ออื่น ๆ ใช้พรรณนาโวหาร เพราะให้เห็นภาพและอารมณ์
3. ตอบ 1) จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนให้ไปชมงาน “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” เป็นการบรรยาย = เล่าเรื่อง
ส่วนข้ออื่น ๆ เป็นการใช้พรรณนาโวหาร


เรื่องการอ่าน
1. ตอบ 3) วิธีการเลือกซื้อสาลี่ ส่วนข้ออื่น ๆ ดูได้จาก
1) ข้อมูลพันธุ์สาลี่ - สาลี่หอมและสาลี่หิมะ
2) ประโยชน์ของสาลี่ - มีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะมีธาตุอาหาร
3) ความนิยมในการรับประทานสาลี่ - ตำราอาหารจีนยกให้สาลี่เป็น “สุดยอดแห่งผลไม่”
2. ตอบ 3) ปีที่สร้างถนน ส่วนข้ออื่น ๆ ดูได้จาก
1) ที่มาของชื่อถนน - ตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
2) ผู้ตั้งชื่อถนน - รัฐบาลให้ตั้งชื่อว่าถนนพหลโยธิน
4) ประโยชน์ใช้สอยของถนน - เชื่อมกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางภาคเหนือของไทยวิชาสังคมศึกษา (9 วิชาสามัญ)

ศาสนา (หน้า 51-52)
 1. 5
 2. 1
 3. 1
 4. 3
 5. 4
 6. 3
 7. 5
 8. 2
 9. 3
 10. 4
หน้าที่พลเมือง (หน้า53-55)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 5
 5. 3
 6. 3
 7. 4
 8. 4
 9. 2
 10. 4
 11. 1
 12. 4
 13. 2

ข้อสอบเสริม เพิ่มความแกร่ง (หน้า 61 - 72)

1. ตอบ 5 ปริญญา และ ปหานะ
- “การกำหนดขอบเขตปัญหา” = ปริญญา
- “การกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์” = ปหานะ
เพราะตามหลักกิจของอริยสัจ 4 ได้แก่
1) ปริญญา ทุกข์ ควรรู้ คือการกำหนดปัญหา
2) ปหานะ สมุทัย ควรละ คือ การกำจัดสาเหตุของทุกข์
3) สัจฉิกิริยา นิโรธ ควรทำให้แจ้ง คือการเข้าถึงภาวะดับทุกข์
4) ภาวนา มรรค ควรเจริญ คือหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ไร้ปัญหา


2. ตอบ 1 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4
ข้อ 1 เป็นหลักธรรมที่ดีสุด ที่ควรนำไปปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ เพราะเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน
การปฏิบัติตนอยู่ในหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 (หัวใจเศรษฐี)
ได้แก่
1) อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน
2) อารักขสัมปทา รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สิน อดออม
3) กัลยาณมิตตตา รู้จักคบมิตรดีที่มีความรู้และประพฤติดี
4) สมชีวิตา รู้จักอยู่อย่างพอเพียง โดยไม่ทำให้ตนสุรุ่ยสุร่าย
หากทำได้แบบนี้ก็จะรอดพ้นเป็นหนี้และมีความสุขในการดำเนินชีวิต
ส่วนข้ออื่น ๆ ยังไม่สอดคล้องเพราะ
- 2 สาราณียธรรม 6 คือ ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
- 3 นิวรณ์ 5 คือ สิ่งที่กั้นจิตคนไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม
- 4 นิยาม 5 คือ กฎธรรมชาติ
- 5 ปาปณิกธรรม 3 คือ หลักการในการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า


3. ตอบ 4 ถีนมิทธะ
ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่ ท้อแท้ หมดหวัง ไม่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนข้ออื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด
- 1 มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง
- 2 มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณตน
- 3 อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน
- 5 ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ


4. ตอบ 2 ติดตามดูแลความเดือดร้อนของประชาชน
หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ มีดังนี้
1) หมั่นประชุมเป็นประจำ
2) พร้อมเพรียงกันประชุม
3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม
4) ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ ให้เคารพนับถือ และเห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง
5) สตรีมิถูกข่มเหง
6) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ)
7) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน แก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีล


5. ตอบ 2 ปวรรุจขยันศึกษาเล่าเรียน เพราะตั้งใจและมุมานะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้
“วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” หมายถึง เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อนี้ ปวรรุจมีความตั้งใจจริง ความมุ่งมั่นที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายาม


6. ตอบ 3 วันวิสาขบูชา
ตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้มีมติ ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล”
- นอกจากประเทศไทยที่ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการเช่นกัน ตัวอย่าง ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
- ความรู้ที่น่าสนใจ ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนา ซึ่งมีวันหยุดราชการ เช่น วันตรุษจีน วันวิสาขบูชา วันฮารีรายาอิดูล อัดฮา และวันคริสต์มาส เป็นต้น


7. ตอบ 5 พรหมวิหาร 4
ความรัก ของศาสนาคริสต์ หมายถึง ความเมตตา กรุณา เสียสละและให้อภัยสอดคล้องกับหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
- 1 อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา
- 2 อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
- 3 อุปทาน 4 ได้แก่ ยึดมั่นในกาม ยึดมั่นในทิฏฐิ ยึดมั่นในศีล และยึดมั่นในวาทะของตน
- 4 ภาวนา 4 ได้แก่ การฝึกอบรมกาย การฝึกอบรมศีล การฝึกอบรมจิตใจ และการฝึกอบรมปัญญา


8. ตอบ 4 ฤคเวท
- ฤคเวท เป็นบทสวดสรรเสริญอ้อนวอนเทพเจ้า ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด
ส่วนข้ออื่น ๆ มีลักษณะดังนี้
- 1 ปุราณะ เป็นเรื่องการกำเนิด การสร้าง การทำลาย (ประลัย) ลำดับพงศ์กษัตริย์ วีรบุรุษ ฤษี ทวยเทพ ตลอดจนจักรวาลวิทยา ปรัชญาของฮินดู
- 2 ยชุรเวท เป็นคู่มือในการทำพิธีบูชายัญ บวงสรวง
- 3 อาถรรพเวท เป็นพวกไสยศาสตร์ คาถาอาคม
- 5 สามเวท เป็นบทสวดในพิธีถวายน้ำโสม บวงสรวงเทพเจ้า ซึ่งรวบรวมมาจากคัมภีร์ฤคเวท


9. ตอบ 1 ศีลล้างบาป - ศีลมหาสนิท
- นิกายโปรเตสแตนต์นับถือ ศีล 2 ข้อ คือ
- ศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม เป็นพิธีแรกสุด เพื่อล้างบาปกำเนิด
- ศีลมหาสนิท เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู ศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของการทำบูชามิสซา มีเครื่องหมายสำคัญคือ ขนมปังและเหล้าองุ่น


10. ตอบ 2 การละหมาด ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิม
เพราะ “การละหมาด” ไม่ใช่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิม
- ที่ถูกต้อง คือ “การปฏิบัติตน” การยอมรับพระอัลเลาะห์องค์เดียว ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิม


11. ตอบ 3 การมีค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อให้ร่ำรวย
ผิด การจัดระเบียบสังคมไม่ได้มีค่านิยมในการการแสวงหาทรัพย์สินให้ร่ำรวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด แสดงว่า รวยจากการทุจริต แบบนี้ก็ไม่ได้
- ระวัง !! ข้อนี้ดูแต่คำว่า ค่านิยม อยู่ในเรื่องการจัดระเบียบสังคมอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูบริบทด้วย คืออ่านตัวเลือกทั้งหมด ซึ่งในตัวเลือกทั้งหมดบอกว่า “ค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อความร่ำรวย” เราต้องว่าดูว่า ค่านิยมความร่ำรวยใช่การจัดระเบียบสังคมหรือไม่
- คำตอบคือไม่ใช่ ถ้าจะให้ตอบว่าค่านิยม ที่ใช่ในการจัดระเบียบสังคม เช่น ค่านิยมความพอเพียงประมาณนี้ หรือที่ตัวเลือกว่า “ไม่ว่าด้วยวิธีใด” ถ้าอย่างนั้นเกิดร่ำรวยแต่ได้ด้วยวิธีทุจริต อันนี้ก็ไม่ใช่ค่านิยมในการจัดระเบียบสังคมนั่นเอง
- จริง ๆ ข้อนี้นอกจากวัดความจำว่าค่านิยมอยู่ในเรื่องการจัดระเบียบสังคมแล้ว ต้องมาวิเคราะห์อีกด้วยว่า ค่านิยมนี้ใช่หรือไม่ใช่ของการจัดระเบียบสังคมอีกด้วย
- จุดเด่นคือ ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งเรื่องในการจัดระเบียบทางสังคม แต่ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ทุกเรื่องของค่านิยมที่อยู่ในการจัดระเบียบสังคม เช่น ค่านิยมความฟุ้งเฟ้อ สิ้นเปลือง ความร่ำรวย เป็นต้น แต่ถ้าความรู้จักประหยัด พอเพียง ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง อันนี้ค่านิยมที่ใช่ในการจัดระเบียบสังคม
- ความรู้ที่น่าสนใจ เรื่องการจัดระเบียบสังคม
- ค่านิยมที่คณะกรรมกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กำหนด มี 5 ข้อ คือ
1. พึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ
2. ประหยัดและอดออม
3. มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4. มีคุณธรรม
5. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- จะเห็นว่า ตัวเลือก 3 ค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อความร่ำรวย” จะไม่ใช่ค่านิยมที่สอดคล้องในการจัดระเบียบสังคมตามคณะกรรมฯ กำหนดไว้ จะขัดแย้งกับคณะกรรมฯ กำหนดไว้ที่กำหนดค่านิยมที่ว่า “ประหยัด อดออม” อีกด้วย


12. ตอบ 2 สหธรรม
เพราะ สหธรรม เป็นวัฒนธรรมทางสังคม เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาททางสังคม เช่น การไหว้ การแสดงความเคารพ เป็นต้น
1) คติธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่มาจากศาสนา
2) สหธรรม ถูกต้อง
3) วัตถุธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น
4) เนติธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย
5) คุณธรรม ผิด เพราะไม่ได้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรม


13. ตอบ 5 หน้าที่ทางสังคม
- ตัดข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกก่อนเพราะความหมายเดียวกัน สถานภาพ คือ ตำแหน่งทางสังคม
- บรรทัดฐานทางสังคม คือ กฎเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางให้สังคมปฏิบัติตาม
- การควบคุมทางสังคม คือ ข้อบังคับที่ให้ทุกคนต้องปฏิบัติ
- ส่วนบทบาท คือ หน้าที่ทางสังคม


14. ตอบ 2 ทองคำตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
เพราะทองคำ ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ และไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ประเภทที่กฎหมายกำหนดให้จำนอง
- ข้อ 3 ถูก เพราะเป็นอสังหาริมทรัพย์
- ข้ออื่น ๆ ถูกต้อง เพราะเป็นสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนด


15. ตอบ 1 ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลที่ได้จากสินส่วนตัว
มาตรา 1471 "สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สิน
1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส
2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา
4) ที่เป็นของหมั้น”
ดังนั้นทรัพย์สินที่เป็นดอกผลที่ได้จากสินส่วนตัวไม่ได้เป็นเป็นสินส่วนตัว แต่เป็นสินสมรส


16. ตอบ 4 ผิด เพราะไม่ยอมออกไปจากบ้านของนายแดง
เป็นความผิดฐานบุกรุก เพราะจากสถานการณ์ดังกล่าว นายแดงไล่นายดำออกจากบ้านของตน แต่นายดำก็ไม่ยอมออก
- สำหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จะแบ่งออกเป็น 8 หมวด ได้แก่
1. ลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
2. กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
3. ฉ้อโกง
4. โกงเจ้าหนี้
5. ยักยอก
6. รับของโจร
7. ทำให้เสียทรัพย์
8. บุกรุก
จะเห็นได้ได้ว่า การบุกรุกก็เป็นหนึ่งในคดีเกี่ยวกับทรัพย์

17. ตอบ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ เทศบาล ที่พัฒนามาจาก สุขาภิบาล ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกำหนดสุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ. 116 และจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก


18. ตอบ 4 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศ.)
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีดังนี้
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
- ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.)
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.)
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ส่วนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศ.) ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน


19. ตอบ 1 นิวซีแลนด์
- ข้อนี้ ต้องรู้ก่อนว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีรูปแบบรัฐเป็นรัฐรวม
- จากนั้น มาแยกว่าแต่ละข้อประเทศใดเป็น รัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม
- ตามโจทย์ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นข้อเดียวที่เป็นรัฐเดี่ยว แตกต่างทุกข้อที่เป็นรัฐรวมทั้งหมด


20. ตอบ 5 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
- โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง
- ดังนั้น ประธานรัฐสภา = ประธานสภาผู้แทนราษฎร คือคนเดียวกัน


21. ตอบ 4 อุปสงค์เพิ่มขึ้น ราคาและปริมาณดุลยภาพสูงขึ้น
ปัจจัยเทศกาลสำคัญเป็นหนึ่งในตัวกำหนดอุปสงค์ เพราะถึงเทศสงกรานต์ ทำให้อุปสงค์ต่อปืนฉีดน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาและปริมาณดุลยภาพสูงขึ้น


22. ตอบ 1 สหกรณ์นิคม
เพราะสหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์ของผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอสำหรับประกอบอาชีพ โดยรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม


23. ตอบ 4 ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
เพราะการทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ไม่ใช่ลักษณะสำคัญของของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ข้อนี้เป็น”จุดมุ่งหมายสำคัญ” ของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม


24. ตอบ 4 ตลาดของผู้ผลิตแต่ละรายมีการเข้าและออกเป็นไปอย่างเสรี
1) ผิด เพราะราคาสินค้าในแต่ละท้องที่จะมีแนวโน้มจะเท่ากัน จะไม่แตกต่างกัน
2) ผิด ในระยะยาว ผู้ผลิตสามารถไม่สามารถมีกำไรเกินปกติได้ เพราะผู้ผลิตจะได้กำไรปกติในระยะยาวมากกว่า
3) ผิด ผู้ผลิตแต่ละรายเป็นสินค้าเหมือนกันทุกประการ จึงสามารถทดแทนกันได้
4) ข้อนี้ถูกต้อง เพราะการเข้าและออกจากตลาดของผู้ผลิตแต่ละรายเป็นไปอย่างเสรี ไม่มีอุปสรรคหรือการกีดกัน
5) ผิด ผู้บริโภคจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับระดับราคาและภาวะการณ์ต่าง ๆ ในตลาดเหมือน ๆ กับผู้ผลิตเอง


25. ตอบ 3 ขุดสระน้ำ 12 ไร่ ทำนาข้าว 12 ไร่
- เกษตรทฤษฎีใหม่ มีการแบ่งพื้นที่ในอัตราส่วน 30:30:30:10 คือ
- ขุดสระน้ำ 30 ส่วน
- ทำนาข้าว 30 ส่วน
- ปลูกพืชไร่พืชสวน 30 ส่วน
- ที่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 ส่วน
ดังนั้น พื้นที่ 40 ไร่ แบ่งตามสัดส่วนได้เป็น
1) ขุดสระน้ำ 12 ไร่
2) ทำนาข้าว 12 ไร่
3) ปลูกพืชไร่พืชสวน 12 ไร่
4) ที่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 4 ไร่


26. ตอบ 2 งบประมาณแบบขาดดุล
- เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลต้อง”กระตุ้น”เศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐให้มากขึ้น และลดรายได้ภาครัฐให้น้อยลง เพื่อทำให้ปริมาณเงินในมือประชาชนเพิ่มขึ้น นั่นคือ งบประมาณแบบขาดดุล
- รายได้รัฐ < รายจ่ายรัฐ = งบประมาณขาดดุล


27. ตอบ 5 เพิ่มค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
กรณีเงินเฟ้อ รัฐบาลควรใช้งบประมาณแบบเกินดุล โดยลดการใช้รายจ่ายของรัฐบาล แต่เพิ่มรายได้ของรัฐบาลโดยการเก็บภาษีให้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณเงินในมือประชาชนให้น้อยลง
- รายได้รัฐ > รายจ่ายรัฐ = งบประมาณเกินดุล


28. ตอบ 1 เพิ่มการปล่อยสินเชื่อ
- ก่อนอื่น ตัดตัวเลือก 2 กับ 5 ไปก่อน เพราะอัตราภาษี และการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นนโยบายการคลัง แต่โจทย์ถามนโยบายการเงิน
- เพิ่มการปล่อยสินเชื่อ ข้อนี้ถูกต้อง
- เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ผิด ต้องลดอัตราดอกเบี้ย
- ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิด เพราะโจทย์ถามนโยบายการเงิน ไม่ใช่นโยบายการคลัง
- เพิ่มการขายพันธบัตร ผิด ต้องลดการขายพันธบัตร
- เพิ่มเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ผิด เพราะเป็นนโยบายการคลัง ไม่ใช่นโยบายการเงิน


29. ตอบ 3 WTO
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจาก
การทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and
Trade: GATT)


30. ตอบ 5 เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
- เพราะเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA (North American Free Trade Agreement) มี 3 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ซึ่งมีสมาชิกน้อยที่สุด
- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS(Greater Mekong subregional) มี 6 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา หรือที่เรียกว่า “หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ”
- สมาคมการค้าเสรียุโรป หรือ EFTA (European Free Trade Association) มี 4 ประเทศ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) มี 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน จีนไทเป ฮ่องกง ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ปาปัวนิวกินี ชิลี เม็กซิโก และเปรู
- ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) มี 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย พม่า เนปาล และภูฏาน


31. ตอบ 3 2448
- วิธีแปลงรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เป็น พุทธศักราช (พ.ศ.) คือ เอาปี ร.ศ. + 2324
- จากโจทย์ ร.ศ. 124 นำมาบวกกับ 2324 จะได้เท่ากับ พ.ศ. 2448


32. ตอบ 1 ศิลาจารึกที่ปราสาทเขาน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- จุดสำคัญข้อนี้ ต้องรู้ว่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จะต้องไม่พบ “ตัวอักษร”
- ข้อไหนที่มีตัวอักษร = ยุคประวัติศาสตร์
- ข้อ 1 ศิลาจารึก มีการบันทึกข้อความ = ตัวอักษร เป็นยุคประวัติศาสตร์
- ข้อ 2 ภาพเขียนบนถ้ำ ยังไม่เป็นตัวอักษรที่เป็นข้อความ เป็นภาพวาดเท่านั้น
- ข้อ 4 ภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดง เป็นการเขียนลวดลาย ยังไม่ใช่ตัวอักษร
- ส่วนข้ออื่น ๆ ไม่มีตัวอักษร


33. ตอบ 4 ธรรมจักรและกวางหมอบ
เพราะ เป็นศิลปกรรมที่เด่นชัดพบได้ในแบบทวารวดี


34. ตอบ 5 กบฏ ร.ศ. 130
กบฏ ร.ศ. 130 เป็นกบฏเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6
- เมื่อนายทหารและปัญญาชนกลุ่มหนึ่ง วางแผนปฏิบัติการโดยหมายให้พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย
ระวังสับสน !! เหตุการณ์ ร.ศ. 103 เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5
- เป็นการเรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการ
- ส่วนข้ออื่น ๆ เกิดขึ้นในสมัยรัชการที่ 5


35. ตอบ 3 หลักสันติภาพ
เพราะ หลัก 6 ประการของคณะราษฎรประกอบด้วย
1) หลักเอกราช
2) หลักปลอดภัย
3) หลัก เศรษฐกิจ
4) หลักเสมอภาค
5) หลักเสรีภาพ
6) หลักการศึกษา
ไม่มีหลักสันติภาพ


36. ตอบ 5 การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนแรกในประเทศไทย
- ผิด เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนแรกในประเทศไทย เกิดขึ้นในสมัยของนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
- เป็นแผน 6 ปี จาก พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2509


37. ตอบ 1 อัสซีเรียน (Assyrian) - งานสลักภาพนูนต่ำเป็นรูปการล่าสัตว์ (Base-relief)
1) ถูกต้อง อัสซีเรียน (Assyrian) - งานสลักภาพนูนต่ำเป็นรูปการล่าสัตว์ (Base-relief)
2) ผิด ต้องเป็นคาลเดียล (Chaldean) - สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
3) ผิด ต้องเป็นอียิปต์ (Egypt) - อักษรภาพไฮโรกลิฟิก (Hieroglyphic)
4) ผิด ต้องเป็นอะมอไรท้ (Amorite) หรืออาณาจักรบาบิโลเนีย (Babylonia) - ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี
5) ผิด ต้องเป็นโรมัน - มหากาพย์อิเนียด


38. ตอบ 3 มนุษย์ในยุคโลหะ ยังไม่รู้จักการใช้เหล็กทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
เพราะมนุษย์ในยุคโลหะ รู้จักการถลุงเหล็ก มีการใช้เหล็กทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ


39. ตอบ 2 จิตรกรรมฝาผนังอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (The Last Supper)
เพราะเป็นผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ภาพเกี่ยวกับอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่จะถูกทรงถูกนำไปตรึงกางเขน


40. ตอบ 5 การเรียกร้องเอกราชของรัฐต่าง ๆ ในสหภาพโซเวียตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลาย
ข้ออื่น ๆ ไม่ถูก ดังนี้
1) ผิด ไม่ใช่การสู้รบ แต่เป็นการขัดแย้งด้านอุดมการณ์กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
2) ผิด เพราะการละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายของประเทศเยอรมัน เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ใช่สงครามเย็น
3) ผิด นโยบายที่มุ่งปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ “ปรับ” สภาพเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต เรียกว่า เปเรสทรอยกา (Perestroika)
4) ผิด เพราะเหตุการณ์ทำลายกำแพงเบอร์ลิน “ใกล้สิ้นสุด”ของสมัยสงครามเย็น แต่ยัง “ไม่สิ้นสุด” ต้องเป็นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ถือว่าสิ้นสุดของสมัยสงครามเย็น


41. ตอบ 1 Hygrometer - Barometer - Aerovane
- Hygrometer ไฮโกรมิเตอร์ วัดความชื้นในอากาศ
- Barometer บารอมิเตอร์ วัดความกดอากาศ
- Aerovane แอโรเวน วัดทิศทางและความเร็วลม
- ส่วน Rain Gauge เรนเกจ วัดน้ำฝน


42. ตอบ 1 5138 III
ข้อนี้เป็นแนวข้อสอบจริงข้อ 41ปี 2562
ก่อนอื่น น้อง ๆ ต้องรู้ว่าข้อนี้ลักษณะการอ่านสารบัญระวางติดต่อ (Adjoining sheets) เป็นอย่างไร จากนั้นวิธีคิดแต่ละ blank ให้มานั้นเทียบกับการอ่านครับ
- สิ่งที่ต้องทราบ คือ การอ่านเลขโรมัน I II III IV วนแบบ ตามเข็มนาฬิกา
IV I
III II
- โดยสี่ช่องเล็ก ๆ เป็นหนึ่งชุด เช่น 5238 จะมี 4 ช่องเล็ก ๆ คือ 5238 I , 5238 II 5238 III, 5238 IV หมุนตามเข็มนาฬิกา
- ครูพี่วินทำเป็นตัวอย่างเป็นตารางด้านล่างนี้ประกอบเพื่อจะเข้าใจง่ายขึ้น ว่าง ๆ ลองหมุนเล่นดูก็ได้นะ

5238 IV  5238 I

5238 III 5238 II

จากโจทย์จะได้คำตอบเป็น ดังนี้
1 (5138 IV) 2 (5138 I) 5238 IV
3 (5138 III) 5138 II 5238 III
5137 IV 4 (5137 I) 5 (5237 IV)

43. ตอบ 3 ฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิต่ำและแห้งแล้ง ท้องฟ้ามีเมฆน้อย
1) ผิด ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากแผ่นดินบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียระหว่างปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
2) ผิด ท้องฟ้ามีเมฆก้อนลอยตัว = ฤดูร้อน ส่วนมีหมอกในตอนเช้า อากาศเย็น = ฤดูหนาว
3) ถูก ฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิต่ำและแห้งแล้ง ท้องฟ้ามีเมฆน้อย
4) ผิด ช่วงกลางเปลี่ยนผ่านฤดูอยู่ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
5) ผิด ลมสลาตันหรือลมพัทธยา เป็นชื่อเรียกของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้


44. ตอบ 3 ซุ้มหินชายฝั่ง
เพราะคลื่นและกระแสน้ำที่ทำให้เกิดโพรงหิน จะมีลักษณะเหมือนสะพานโค้งอยู่เหนือน้ำ คล้ายรูปประตูโค้ง จึงเรียกว่าซุ้มหินชายฝั่ง


45. ตอบ 4 จังหวัดสกลนคร
- ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่ราบขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- อยู่ในพื้นที่บางส่วนของ 5 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม


46. ตอบ 2 คาร์บอนไดออกไซด์
- สารที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกมากที่สุด คือ คาร์บอนไดออกไซด์


47. ตอบ 1 ป้องกันและลดความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสึนามิ
เพราะการปลูกป่าชายเลน เป็นวิธีของการป้องกันและลดความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสึนามิ


48. ตอบ 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เพราะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำรวจ จัดหา วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนด้านพลังงาน อยู่ในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ไม่ใช่ด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


49. ตอบ 5 ราตรีปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกชะอม ถั่วแขก แค กระถิน ต่อเนื่องกัน
- จากโจทย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่กล่าวไว้นั้นเป็นการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งราตรีปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกชะอม ถั่วแขก แค กระถิน ต่อเนื่องกัน ไม่ถูกต้อง
- พืชหมุนเวียนควรปลูกสลับกัน ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกันติดต่อกัน
- ไม่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวที่ต้องเน้นการใช้ให้คุ้มค่า สิทธิภาพ และผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและคงอยู่ของทรัพยากรสำหรับคนรุ่นหลัง


50. ตอบ 5 นางสาวกุ้ง ไม่ล่าปลาตะพัด ตามอนุสัญญาไซเตส
1) ผิด นายทะเล ไม่นำขยะปนเปื้อนสารเคมีจากต่างประเทศ ต้องเป็นตามอนุสัญญาบาเซิล
2) ผิด นางสาวปลา พัฒนาป่าชุมชนในประเทศ ต้องเป็นตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
3) ผิด นายหมึก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องเป็นตามพิธีสารเกียวโต
4) ผิด นางสาวปู ไม่ทำลายถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ ต้องเป็นตามอนุสัญญาแรมซาร์
5) ถูกต้อง นางสาวกุ้ง ไม่ล่าปลาตะพัด ตามอนุสัญญาไซเตส
- โจทย์ข้อนี้เป็นข้อที่ตรวจความแม่นยำ รอบคอบนักเรียน เพื่อวัดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญา โดยที่ไม่ได้เน้นแต่ท่องจำอย่างเดียว เหมือนข้อ 4 ถ้าดูแต่คำว่า “นกน้ำ” เป็นสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ มิฉะนั้นจะเข้าใจสับสนว่า นกน้ำ เกี่ยวข้องกับสัตว์ แล้วบางคนเข้าใจว่าตอบอนุสัญญาไซเตสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ดังนั้นต้องดูบริบทด้วย
- ระวัง !! คำว่า นกน้ำ นี่แหละที่เป็นลูกเล่นข้อสอบข้อนี้ ที่วัดนักเรียนท่องแต่ไซเตสเกี่ยวกับสัตว์ ทำให้บางคนก็เน้นแต่คำว่านกน้ำ โดยลืมดู Main idea ในตัวเลือก 4 บอกว่า “ไม่ทำลายถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ”
- แสดงว่า ใจความสำคัญ Keyตัวเลือกนี้อยู่ที่ ถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ มากกว่าเน้นแต่คำว่า นกน้ำ อย่างเดียว “ต้องวิเคราะห์” ดูบริบทของตัวเลือกด้วย
- พอวิเคราะห์ตัวเลือกข้อ 4 จะเห็น ถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ = เป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ เพราะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำอยู่เยอะนั่นเอง
- ดังนั้นน่าจะสอดคล้องกับอนุสัญญาแรมซาร์มากกว่า ที่ว่าเป็นอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ
- แตกต่างจากตัวเลือก 5 อนุสัญญาไสเตส คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าหรือพืชที่ใกล้สูญพันธ์ โดยตัวเลือกข้อที่ 5 ชัดเจนตรงสุดที่ว่า ไม่ล่าสัตว์ปลาตะพัด ซึ่งปลาตะพัดอยู่ในอนุสัญญานี้ตรงที่นอกจากเป็นสัตว์ มีการระบุพันธุ์สัตว์ที่ชัดเจนที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

*************

ขอให้น้องรักทุกคนประสบความสำเร็จคณะที่หวังไว้นะจ๊ะ 

พี่วิน เตรียมโดมเป็นกำลังใจ

สู้ สู้ จ้ะ

รัก

ครูพี่วิน เตรียมโดม

Tags : เฉลยภาษาไทย   เฉลยสังคมศึกษา   วิชาสามัญ   9 วิชาสามัญ


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view