หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

เฉลยแนวข้อสอบ SEAS

เฉลยข้อสอบชุด A (หน้า 41 เล่มสีขาวแบบฝึกหัด)

 1. ดินแดนที่อยู่ระหว่างอินเดียและจีน
 2. WW.2
 3. หนานยาง , หนานโป , อินเดียน้อย ฯลฯ
 4. เกาะสุมาตรา , เกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) , สุลาเวสี (เซลีเบส)
 5. อินเดีย / แปซิฟิก
 6. 11 พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ติมอร์ตะวันออก
 7. ภาคพื้นทวีป , ภาคพื้นสมุทร
 8. มาเลเซีย
 9. บอร์เนียว / บรูไน , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย
 10. มะละกา
 11. สุมาตรา , ชวา
 12. บาหลี , ลอมบอก
 13. สุมาตรา
 14. ชาวน้ำ
 15. อิสรวดี
 16. สาละวิน
 17. โขง
 18. โขง
 19. โขง / 6 / จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
 20. ไทย ลาว
 21. ต้าจู่ / หลานชางเจียง , ล้านช้าง / โขง , ของ / กิ้วลอง / โดตเลธม
 22. โตนเลสาบ , เขมร / ประเทศกัมพูชา / ปลากรอบ
 23. โขง
 24. อารกันโยมา
 25. ตะนาวศรี , ถนนธงชัย , แดนลาว
 26. หลวงพระบาง
 27. บรรทัด , พนมดงรัก
 28. สันกาลาคิรี
 29. ผ่านการสึกกร่อน / อันนัม
 30. พม่า
 31. โกตาคินิบาลู / เทือกเขาแห่งความตาย / บอร์เนียว / มาเลเซีย
 32. ซาบาห์ , ซาราวัก
 33. ปัตตาเวียร์ / ญี่ปุ่น / โมลุกะ
 34. สุมาตรา
 35. ตะวันตกเฉียงใต้
 36. บาเกียว
 37. เมลานีซอยด์
 38. มองโกลอยด์
 39. ออสเตรลอยด์
 40. ออสเตรลอยด์
 41. อสสโตร เอเชียติก
 42. มลาโย โพลีเซียน
 43. ไทย-กะได (ทิเบโต ไชนีส)
 44. ปัลลาวะ / อินเดียใต้ / ทราวดี / ไทย , มอญ
 45. เวียดนาม
 46. จื๋อโย / จื๋อโนม / กว๊อกหงู่
 47. ยาวี / อาหรับ
 48. มาเลเซีย
 49. ตากาล็อก
 50. เตตุม
 51. รูมี
 52. โรงแรม / โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน / ยาวี
 53. มาเลเซีย , สิงคโปร์ , บรูไน
 54. อินโดนีเซีย
 55. พราหมณ์ ฮินดู
 56. ฮกเกี๊ยน
 57. อินโดนีเซีย
 58. พุทธ , เถรวาท , เวียดนาม , พุทธ , มหายาน
 59. คริสต์ , โรมันคาทอลิก
 60. อินโดนีเซีย , ชวา

ป.ล. หากมีการพิมพ์ผิด หรือผิดพลาดประการใด ขออภัยอย่างยิ่ง ณ ที่นี่ ให้น้อง ๆ สามารถแจ้งมาที่ LINE : @triamdome พร้อมดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมที่นี่เช่นกัน

Tags : ข้อสอบSEAS   เรียงความSEAS   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   ความรู้ทั่วไป   ความถนัดการศึกษา


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view