หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

คอร์สTU STAR

คอร์ส TU STAR

คอร์สสอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ ทุกคณะ (TU STAR 100) / 12ชั่วโมง

ลักษณะเด่น TU STAR 100 : ที ยู สตาร์ 100 เป็นคอร์สที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะการสอบครั้งนี้สามารถนำไปยื่นสมัครรับตรงที่เข้าร่วมการสอบตรง 14 คณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยน้อง ๆ ที่เรียนคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้ยื่น 14 คณะ ที่สนใจ ประกอบด้วย สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ยื่น TU STAR 01-02-03 ที่ทุกคณะล้วนต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

เนื้อหา TU STAR : เรียนเนื้อหาที่ครอบคลุมใช้ยื่นได้ "ครบทุกคณะ" เนื้อหาเป็นทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา สอดคล้องกับแนวข้อสอบจริงประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.ทักษะการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Reading and Writing) 2.ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ (Modern World Literacy) และ 3.การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ (Communication in English) ในคอร์สนี้จะไม่มีวิชา คณิตศาสตร์ 1 และ คณิตศาสตร์ 2 หากประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้สอบถามที่สถาบันได้ครับมีคอร์สเรียนนอกจากตารางเรียน นักเรียน จะได้การ Update แนวข้อสอบ TU STAR ที่ตรง-ทันสมัยอยู่สม่ำเสมอและพี่ ๆ คอยเอาใจใส่ดูแลอย่างดีที่สุด


[Bi Private] สอบตรงมหา'ลัยธรรมศาสตร์ TU STAR 

รหัสวิชา คอร์ส ชั่วโมงจริง เพิ่มชั่วโมงเรียน 30 % ระยะเวลา ค่าเรียน
TD59-61911 TU STAR (Update) 12 15:30

1 เดือน

2,590 บาท


[ระบบ Bi Private] คืออะไร ?

         ระบบ Bi Private คือ สุดยอดการเรียนรูปแบบใหม่ ที่นักเรียนเรียนผ่านสื่อ วีดีทัศน์ทันสมัย จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 1คนต่อ1เครื่อง สามารถจัดสรรการเรียน เลือกวัน-เวลา ที่สะดวกแบบส่วนตัว (Private) ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง มี "ครูผู้สอน" คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด ถาม-ตอบ ที่โรงเรียนเตรียมโดม (Bi) พร้อมกลับทำแบบฝึกหัด ส่งคำถามทาง Onlineได้ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งปัญหาเวลาเรียนไม่ลงตัว ก็จะเป็นอิสระ สะดวก สบาย มากยิ่งขึ้น เรียนที่สถาบันเท่านั้น ไม่มีเรียนที่บ้าน


 

Tags : TU STAR แนวข้อสอบ ข้อสอบ tu star รับตรง สอบตรง ติว เข้า Tu star 01 Tu star 02 Tu star 03


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view