หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

เฉลยข้อสอบSEAS

เฉลยชุด A

(เล่มสีขาว)

 

เฉลยข้อสอบชุด A (หน้า 41 เล่มสีขาวแบบฝึกหัด)

 1. ดินแดนที่อยู่ระหว่างอินเดียและจีน
 2. WW.2
 3. หนานยาง , หนานโป , อินเดียน้อย ฯลฯ
 4. เกาะสุมาตรา , เกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) , สุลาเวสี (เซลีเบส)
 5. อินเดีย / แปซิฟิก
 6. 11 พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ติมอร์ตะวันออก
 7. ภาคพื้นทวีป , ภาคพื้นสมุทร
 8. มาเลเซีย
 9. บอร์เนียว / บรูไน , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย
 10. มะละกา
 11. สุมาตรา , ชวา
 12. บาหลี , ลอมบอก
 13. สุมาตรา
 14. ชาวน้ำ
 15. อิสรวดี
 16. สาละวิน / จ.แม่ฮ่องสอน
 17. โขง
 18. โขง
 19. โขง / 6 / จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
 20. ไทย ลาว
 21. ต้าจู่ / หลานชางเจียง , ล้านช้าง / โขง , ของ / กิ้วลอง / โดตเลธม
 22. โตนเลสาบ , เขมร / ประเทศกัมพูชา / ปลากรอบ
 23. โขง
 24. อารกันโยมา
 25. ตะนาวศรี , ถนนธงชัย , แดนลาว
 26. หลวงพระบาง
 27. บรรทัด , พนมดงรัก
 28. สันกาลาคิรี
 29. ผ่านการสึกกร่อน / อันนัม
 30. พม่า
 31. โกตาคินิบาลู / เทือกเขาแห่งความตาย / บอร์เนียว / มาเลเซีย
 32. ซาบาห์ , ซาราวัก
 33. ปัตตาเวียร์ / ญี่ปุ่น / โมลุกะ
 34. สุมาตรา
 35. ตะวันตกเฉียงใต้
 36. บาเกียว
 37. เมลานีซอยด์
 38. มองโกลอยด์
 39. ออสเตรลอยด์
 40. ออสเตรลอยด์
 41. อสสโตร เอเชียติก
 42. มลาโย โพลีเซียน
 43. ไทย-กะได (ทิเบโต ไชนีส)
 44. ปัลลาวะ / อินเดียใต้ / ทราวดี / ไทย , มอญ
 45. เวียดนาม
 46. จื๋อโย / จื๋อโนม / กว๊อกหงู่
 47. ยาวี / อาหรับ
 48. มาเลเซีย
 49. ตากาล็อก
 50. เตตุม
 51. รูมี
 52. โรงแรม / โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน / ยาวี
 53. มาเลเซีย , สิงคโปร์ , บรูไน
 54. อินโดนีเซีย
 55. พราหมณ์ ฮินดู
 56. ฮกเกี๊ยน
 57. อินโดนีเซีย
 58. พุทธ , เถรวาท , เวียดนาม , พุทธ , มหายาน
 59. คริสต์ , โรมันคาทอลิก
 60. อินโดนีเซีย , ชวา

ป.ล. หากมีการพิมพ์ผิด หรือผิดพลาดประการใด ขออภัยอย่างยิ่ง ณ ที่นี่ ให้น้อง ๆ สามารถแจ้งมาที่ LINE : @triamdome พร้อมดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมที่นี่เช่นกัน

อัปเดต ปรับปรุงใหม่ เล่มสีขาว หน้า 49 (100 Keywword สำคัญ)

ข้อ7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมชื่อว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ข้อ 39 ปัจจุบัน ประเทศพม่าเป็นรัฐเดี่ยว

ข้อ 42 พิมพ์ซ้ำ มาเลเซีย เปลี่ยนเป็นอินโดนีเซีย

ข้อ 54 เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ดา โต๊ะ ปากูกา ลิม จ๊อก ฮอย สัญชาติบรูไน


เลยความรู้ทั่วไปSEA

เล่ม2 (เล่มสีชมพู)

คำอธิบาย

 • เล่ม 2 แนวข้อสอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) เก่าย้อนหลังและเก็งข้อสอบรุ่นในส่วนความรู้ทั่วไปและความถนัดการศึกษา เกี่ยวกับSEA แต่ปัจจุบันรุ่นปี56-ปัจจุบัน มีทั้งไม่ออกหรือออกเรื่องเกี่ยวSEA
 • ส่วนนี้ จะเป็น “ความรู้ทั่วไปและความถนัดการศึกษา” ฉะนั้นในส่วนปรนัยความรู้ทั่วไปรุ่นปัจจุบัน สามารถไม่จำเป็นต้องออกเรื่องSEAหรือออกก้ได้เช่นกัน ไม่แน่นอนแล้วแต่ปีของน้องที่สอบ
 • หากใครไม่มีเวลา ก็อ่านเล่มนี้สุดท้ายเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับSEA ไปตอบสัมภาษณ์เป็นความรู้รอบตัวในข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนเป็นอย่างดี
 • น้องๆสามารถนำไปบูรณาการเป็นองค์ความรู้เขียนเรียงความได้อย่างดี

 

ตอนที่1 หน้า12

น้องๆสามารถดูคำตอบได้จากเอกสารที่เคยเรียนได้ ชุดตาราง


 

ตอนที่ 2 หน้า15

 1. Santo Thomas
 2. José Rizal
 3. Tiniking Dance
 4. ภาษาตากาล็อก
 5. กุบ
 6. Doi Moi (โดย เหม่ย)
 7. โกณฑัญญะ
 8. พระตะบอง ศรีโสภณ เสียมราฐ
 9. พรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตย
 10. สาธารณรัฐแห่งสหภาพแห่งพม่า
 11. พรรคสหภาพเอกภาพและการพัฒนา (USDP)
 12. พม่า
 13. บรูไน
 14. คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission)
 15. เรื่องหัวใจห้องที่ห้า แต่งโดย  อังคาร จันทาทิพย์
 16. 2013 พม่า
 17. พม่า ไทย กัมพูชา
 18. พม่า
 19. มาเลย์
 20. อองซาน ซูจี
 21. Doi Moi (โดย เหม่ย)
 22. ทุ่งนาแล้ง
 23. ฟิลิปินส์
 24. ไทย-มาเลเซีย
 25. APSC AEC ASCC
 26. 2015
 27. เมืองยะโฮร์-สิงคโปร์ ผ่านสะพาน
 28. ลาว
 29. บาเกียว
 30. เวียดนาม
 31. กัมพูชา
 32. พม่า
 33. ทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้นประเทศในภาคพื้นสมุทร
 34. แม่น้ำโขงแบ่งเป็น6เขต คือ Lancang Basin , Northern Highland , Korat – sakon Plateau , Eastern Highland , Lowland , Southern
 35. แก้โจทย์ โดยตัดคำว่า “ไม่” ออก ตอบ ดินแดนฝั่งบูรพา ภาคใต้สี่รัฐมาลัย และรัฐฉานในพม่า
 36. เขื่อนม่านวาน เขื่อนเต้าเฉาซาน เขื่อนจินฮง เขื่อนเสี่ยววาน และเขื่อนนัวจาตู้
 37. ไทย ลาว กัมพูชา
 38. เวียดนาม
 39. ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
 40. ลาว
 41. จินตนาการใหม่
 42. พลังงานกระแสไฟฟ้า
 43. กัมพูชา
 44. ไหลผ่านพม่าและไทย นอกนั้นประเทศอื่นในอาเซียนไม่ไหล
 45. จีน
 46. แอนยาเซียน
 47. พิษณุโลก
 48. สุมาตรา
 49. ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 50. เวียดนาม
 51. ซูการ์โน
 52. ศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
 53. 2013 บรูไน
 54. ฟิลิปปินส์
 55. พรรค UMNO (United Malays National Organisation)
 56. อินโดนีเซีย
 57. มาเลเซีย
 58. อินโดนีเซีย กรุงจากาตาร์
 59. ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล
 60. บ่อลิคำไซ
 61. ซูฮาร์โต อินโดนีเซีย
 62. ฮานอย (ทังลอง) เวียดนาม
 63. มังกรเหิน
 64. GMS
 65. ลาว
 66. อินโดนีเซีย
 67. ป.พิบูลสงคราม
 68. เวียดนาม กัมพูชา ลาว
 69. เวียดนาม
 70. บุเรงนอง
 71. อาณาจักรตองอู รวมถึงระเทศราชต่าง ๆ มากมายในภูมิภาคอุษาคเนย์ ได้แก่ หงสาวดี ล้านช้าง ไทยใหญ่ เขมร ญวน อยุธยา เชียงใหม่ เป็นต้น
 72. หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community).
 73. มาเลเซีย
 74. อิบราฮิม กัมบารี
 75. ยะไข่ หรือ อารกัน
 76. กัมพูชา
 77. อินโดนีเซีย
 78. ฟิลิปปินส์
 79. เกี่ยวกับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 80. ลาว เวียดนาม
 81. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
 82. ศรีธนชัย
 83. ปีนัง มะละกา สิงคโปร์
 84. ฟิลิปปินส์
 85. ฟิลิปปินส์
 86. ฟิลิปปินส์
 87. เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส
 88. Banawe
 89. ภาษาตากาล็อก
 90. ชนไก่
 91. รามอน แมกไซไซ
 92. 5เขต อันนัม ตั๋งเกีย โคชินจีน ลาว กัมพูชา
 93. 17
 94. ช่วงสงครามเย็น
 95. ค.ศ. 1986
 96. จื๋อโนม
 97. เฝอ
 98. พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party)

100.น้ำตกคอนพะเพ็ง (Khone Phapheng Falls)

101.ทะเลแห่งเจดีย์ (มีหลายชื่อแล้วแต่น้องจะใส่นะ)

102.โจเซ อเล็กซานเดอร์ กุสเมา (Jose Alexandre Gusmao)

103.เวียดนาม

104.อินโดนีเซีย

105.อองซาน

106.มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.)

107.นครราช

108.เมืองจูรอง

109.6

110.ปุตราจายา

111.รามอน แมกไซไซ

112.อินโดนีเซีย

113.อินโดนีเซีย

114.SPDC

115.สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

116.เนวิน

117.ฟูนัน

118.ออกแก้ว

119.ปราสาทพระวิหาร

120.รู้จักเลือกรับและปรับใช้ จากนั้นผสมผสาน

121.อินเดีย จีน อิสลาม และตะวันตก

122.WW.2

123.หลวงพระบาง

124.อิรวดี

125.สังคมและวัฒนธรรม

126.สิงคโปร์

127.มะละกา

128.ภูเขา

129.สิงคโปร์จงเจริญ

130.ASA

131.ถนนประชาธิปัตย์

132.เซบู

133.ซาบา

134.ไทย

135.ปราสาท

136.เวียดนาม

137.มาเลเซีย (Update เดิมพม่าเคยเป็นรัฐรวม แต่ ณ ปัจจุบันล่าสุดเป็นรัฐเดี่ยวแล้ว ซึ่งหนังสือไทยส่วนใหญ่ยังไม่update พี่ก็เพิ่มทราบมานานนี้เอง วิชาสังคมต้องตามข่าวเรื่อยๆ สด ใหม่ ตลอดเวลา5555)

138.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

139.สุมาตรา

140.บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย

141.ทุกประเทศ ยกเว้นมาเลเซีย

142.ไทย-ลาว

143.มาเลเซีย

144.พระธาตุพนม

145.เทือกเขาแห่งความตาย (ลบ งง ออก)

146.ลาว

147.ทะเลสาบโตบา (Lake Toba)

148.เวียงจันทร์

149.เล เลือง มินห์ (Le Luong Minh )

150.ประเทศเวียดนาม

151.หมู่เกาะเครื่องเทศ

152.โปรตุเกส

153.แก้โจทย์ ผู้ก่อตั้งฟิลิปปินส์ เป็นสิงคโปร์ ตอบ ลีกวนยู

154.จื๋อโนม

155.Ca gao

156.ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ (ลบ ง ออก)

157.โกลก

158.ดอกบัวผุด

159.จีน

160.บารอง ตากาล็อก (barong Tagalog)

161.โฮจิมินห์

162.ดินแดนแห่งความสงบสุข

163.กำปงอาเยร

164.แป้งพม่า

165.ปราสาท

166.บันทายศรี

167.เรียกว่า unity is diversity

168.เอมีลีโอ อากีนัลโด อี ฟามี (Emilio Aguinaldo y Famy)

169.พม่า

170.ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

171.5ประเทศแรกเริ่มก่อน คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตามมาด้วยบรูไน (ลาว พม่า ; เข้าพร้อมกัน) และกัมพูชา

172.8 สิงหาคม 2510

173.สิงคโปร์

174.อินโดนีเซีย

175.ลูกอีสาน

176.มาเลเซีย

177.อูนุ

178.ท้องทะเล

179.สิงคโปร์

180.บรูไน

181.ดอกกล้วยไม้สีม่วงอ่อน

182.ออง ซาน ซูจี

183.อลองพญา

184.มหาสถูปโบโรบูดูร์หรือบุโรพุทโธ

185.โจทย์ผิด ไม่มีคำตอบ

186.อินโดนีเซีย

187.กระแสไฟฟ้า

188.ศาลโลก

189.ติมอร์ตะวันออก

190.มลาโย โฟลีนีเซียน

191.สมัยยุคพระนคร

192.บึงกาฬ

193.ไทย

194.ออสโตร เอเชียติก ได้แก่ มอญ จาม เขมร ญวน เป็นต้น

195.อยุธยา ศรีวิชัย มัชปาหิต

196.พระเจ้ามินดง

197.บรูไน

198.เวียดนาม

199.สงครามเจ็ดปี (Seven Years' War)

200.คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

201.สมาคมชาวพุทธหนุ่ม (Young Men Buddhist Association)

202.ลาว พม่า

203.อูนุ

204.SPDC

205.ประเทศติมอร์ตะวันออก ใช้สกุลเงินดอลล่าสหรัฐ

206.ชาย = บารอง ตากาล็อก (barong Tagalog) หญิง = บาลินตาวัก (balintawak)

207.ฮินดู

208.อินโดนีเซีย

209.รางวัลมรดกโลก

210.ประธานประเทศ 

(ข้อหลังจากนี้ คือข้อ211-217 เริ่มซ้ำแล้ว น้องๆลองตอบดูนะจ้ะ ว่าพอตอบได้มั้ยเอ่ย?)

211.บุเรงนอง

212.อินโดนีเซีย

213.จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

214.กาลิมันตัน

215.Banawe

216.เทมาเส็ก

217.ลาว

218.จ่า ยอ

219.พม่า

220.หนองคายเข้ากับกรุงเวียงจันทน์

 


ตอนที่ 3 หน้า 24

หมายเหตุ บางข้อ ที่เป็นเหตุการณ์ปัจุบัน จะมีการเปลี่ยนแปลง และทำกับดักเพื่อการป้องกันคัดลอก ดังนั้นน้อง ๆ สามารถเข้าเรียนและอีชัปเดตในห้องพร้อมกันได้

แก้ไข ข้อ 30 ตามเฉลย ส่วนข้อเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น ประธานาธิบดี อาจไม่ใช่แล้ว เพราะเป็นข้อสอบเก่า อย่างเช่นข้อ 54

 1. ง (แต่จริง ๆ ได้ทั้งฟูนัน และทราวดี)
 2. ง โจทย์ เติมว่า ชาติแรกที่เป็น 'ตะวันตก' เข้ามาในมะละกา
 3. -
 4. ก (ปัจจุบันเปลี่ยนคนแล้ว เพราะอันนี้ข้อสอบเก่า)
 5. ง โจทย์ แก้ เป็น "ไม่ถูกต้อง"
 6. ค โจทย์ แก้เป็น "ไม่ถูกต้อง"
 7. -
 8. ตอบได้ 2ข้อข. / จ.
 9. ตอบได้ 2ข้อ ข./จ.
 10. ข แก้ ข. แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแห่งอาเซียน
 11. คโจทย์ เติมว่า ไม่ถูกต้อง
 12. ก ตัดโจทย์ คำว่า มากที่สุด

 


ข้อสอบมีการ "เปลี่ยนแปลง" แนวทุกปี ดังนี้

โดยเฉพาะข้อสอบส่วนความรู้ทั่วไป และความถนัดการศึกษา 

 • ปี 56 และ 58 ไม่มีออกเกี่ยวกับอาเซียน (SEAS) จะเป็นข้อสอบ Unseen
 • ปี 57 และ 59 ออกเกี่ยวอาเซียน (SEAS) ผสมกับ ข้อสอบ Unseen
 • ปี 60 ออกเกี่ยวอาเซียนเยอะมาก ๆ ผสมกับวิชาสังคมแนว O-NET เน้นสาระเศรษฐศาสตร์
 • ดังนั้น ไม่ว่าจะออกหรือไม่ นักเรียนควรเตรียมพร้อมเสมอ 

ส่วนเรียงความเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ข้อสอบเรียงความ ออกเกี่ยวกับ SEA ทุกปี เน้น "เชื่อมโยง" เหมือนที่วินสอนในห้อง ใช้ได้ทุกเรื่อง ยกเว้นปี 54 ไม่มีข้อสอบเรียงความ 
 • หมายเหตุ รูปแบบข้อสอบเรียงความอาจจะปรับเปลี่ยน โจทย์เป็นข้อความ ต่าง ๆ แล้ว ให้นักเรียนเชื่อมโยง หรือ ออกเป็นบทความให้วิเคราะห์ หรือ ให้ตอบเป็นข้อ ๆ ย่อหน้าได้เช่นกัน

ส่วนภาษาอังกฤษ

 • ทุกปี ออกแต่การอ่าน (Reading) ล้วน ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกเกี่ยวกับอาเซียน จะเป็นข้อสอบ Unseen ส่วนตั้งแต่ปี 2561 ใช้คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษแทน จึงไม่ต้องมีสอบภาษาอังกฤษ

 ส่วนสัมภาษณ์

 • หากปีนี้ มีสัมภาษณ์ เมื่อประกาศผลสอบติดสัมภาษณ์ มีสัมภาษณ์ ฟรี ให้น้อง ๆ ทุกคน ลงทะเบียนทาง LINE: @triamdome

รัก


 


Tags : SEAs เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view