หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

รางวัลแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์วิชาการ ธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ส่วนหนึ่งนักเรียนเตรียมโดม คอร์สรัฐศาสตร์

ชนะเลิศ คะแนนสูงสุดอันดับ1
แข่งขันรัฐศาสตร์ มธ. คะแนนสูงสุด3อันดับแรก

ได้รับโล่ถ้วย จาก นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตามลำดับ

เ ต รี ย มโ ด ม ที่สุด ที่แรกและที่เดียว คว้าครบทุกรางวัล ประจำปี2557

เนื่องในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 21 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชิงถ้วย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ มหา'ลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่ 1 รางวัลแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

ปี 2557

น้องเซฟ : พชร สินธุ์สอาด

คอร์สรอบสด ALL PACK POL เมษายนsummer

สอบติด คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบตรง


โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ชิงถ้วยนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร และเงินรางวัล5,000 บาท

ที่ 2 รางวัลแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

ปี 2557

น้องเฟรม : ณัฐพล  วันเสาร์

คอร์สรอบสด ALL PACK POL ตุลาสุขใจ

สอบติด คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ

ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบตรง


น้องไฮเทค : พลาธิป  วงศ์สุวรรณ

คอร์สรอบสด ALL PACK POL ตุลาสุขใจ

สอบติด คณะรัฐศาสตร์ สาขาการรัฐประศาสนศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ประเภทแอดมิชชั่นโรงเรียนวัดราชบพิธ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ เงินรางวัล 3,000 บาท

ที่ 3 รางวัลแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

ปี 2557

น้องธรรม : ธรรมปพน  ดาราเย็น

คอร์สรอบสด ALL PACK POL เทอม1

สอบติด คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ

ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประเภทแอดมิชชั่น


โรงเรียนสิงห์สมุทร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : ชิงโล่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล และเงินรางวัล 1,000 บาท

มเชย รางวัลแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

ปี 2557 

น้องเบส : สรัญรส  จันทน์อาภรณ์

คอร์สรอบสด Talui POL ตุลาสุขใจ


โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลชมเชย 

มเชย รางวัลแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

ปี 2557

น้องเพชร : ศุภชัย  ฉัตรธนโปติกุล

คอร์สรอบสด Super POL & Power POL เมษายนsummer


โรงเรียนทวีธาภิเศก

รางวัลชมเชย


Tags : รางวัลแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์วิชาการ ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์วิชาการ มธ.


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view