หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

คอร์สไทย-สังคม


 คอร์สวิชาภาษาไทย - สังคมศึกษา 

คอร์สสอบตรง 9 วิชาสามัญ & เอ็นทรานซ์วิชาภาษาไทย 

ลักษณะเด่น Essence ไทย : เอส เซ่นส์ ไทย เป็นคอร์สสรุปวิชาภาษาไทยจะเป็น"พื้นฐานแก่นวิชาภาษาไทย"ที่เรียนใน ม.ปลาย ม.4-ม.6 โดยคอร์สนี้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอบได้ทุกสนามสอบ สอบได้ทั้งระบบสอบตรงและระบบกลาง(Entrance) 

เนื้อหา Essence ไทย : เรียน "รวบรัดอย่างเข้มข้น"เนื้อหาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย5สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟังฯ หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีฯคอร์สสอบตรง 9 วิชาสามัญ & เอ็นทรานซ์ วิชาสังคมฯ 

ลักษณะเด่น Essence สังคมฯ : เอส เซ่นส์ สังคม เป็นคอร์สสรุปความรู้ทั่วไปสังคมศึกษาจะเป็น"พื้นฐานแก่นวิชาสังคม"ที่เรียนใน ม.ปลาย ม.4-ม.6 โดยคอร์สนี้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอบได้ทุกสนามสอบ สอบได้ทั้งระบบสอบตรงและระบบกลาง(Entrance) กล่าวคือ ในระบบสอบตรง มีหลายคณะที่ใช้สอบวิชาความรู้ทั่วไปเชิงสังคมศาสตร์ เช่น สอบตรงรัฐศาสตร์ มศว. สอบตรงสังคมสงเคราะห์ มธ. สอบตรงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ. และสอบตรง 9 วิชาสามัญสังคม กสพท. ส่วนระบบกลาง (Entrance 4.0) นำไปใช้สอบวิชาO-NET สังคม

เนื้อหา Essence สังคมฯ : เรียน "รวบรัดอย่างเข้มข้น"เนื้อหาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย5สาระ ได้แก่ หน้าที่พลเมืองฯ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศาสนา โดยเนื้อหาที่เรียนในคอร์สนี้จะเรียนตามวิชาสังคมขั้นพื้นฐานใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน"


[Bi Private] คอร์สภาษาไทย - สังคมฯ เพื่อใช้สอบรับตรง  9 วิชาสามัญ กสพท. และ O-NET

รหัสวิชา คอร์ส ชั่วโมงจริง เพิ่มชั่วโมงเรียน 30 % ระยะเวลา ค่าเรียน
TD60-61091 ภาษาไทยและสังคมฯ 18 24 3 1,990.-

[ระบบ Bi Private] คืออะไร ?

         ระบบ Bi Private คือ สุดยอดการเรียนรูปแบบใหม่ ที่นักเรียนเรียนผ่านสื่อ วีดีทัศน์ทันสมัย จอขนาดใหญ่ สามารถจัดสรรการเรียน เลือกวัน-เวลา ที่สะดวกแบบส่วนตัว (Private) ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง มี "ครูผู้สอน" คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด ถาม-ตอบ ที่โรงเรียนเตรียมโดม (Bi) พร้อมกลับทำแบบฝึกหัด ส่งคำถามทาง Onlineได้ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งปัญหาเวลาเรียนไม่ลงตัว ก็จะเป็นอิสระ สะดวก สบาย มากยิ่งขึ้น 

Tags : ติวไทย ติวสังคม ภาษาไทย O-net สังคมศึกษา O-net ไทย สังคมศึกษา O-net ไทย สังคม 9วิชาสามัญ รับตรง60


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view