หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

คอร์สสอบตรงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS , วิทยาลัยนวัตกรรม วิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ BMCI


  คอร์สเรียน จัดเต็มสอบตรงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(SEAs) 

คอร์สสอบตรงศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ลักษณะเด่น SEAS :ซีส์ เป็นคอร์สความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS) และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนทุกด้าน(BMCI) คณะศิลปศาสตร์ ถือว่าสุดยอดที่สุด เตรียมโดม : สถาบันติวเข้า SEAS ธรรมศาสตร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีนักเรียนสอบติดมากที่สุด ถึง ณ ปัจจุบัน เป็นอันดับ 1 โดยรุ่นพี่ธรรมศาสตร์เฉพาะทาง (ตัวจริง) สอบติดเกินครึ่งที่คณะสาขา SEAS รับไว้กว่า 10 ปีซ้อน ซึ่งจะมีพี่ ๆ ในคณะที่เรียนอยู่จริง จะมาแนะแนวดูแลน้อง ๆ อีกด้วย สมัครด่วน คอร์สSEAS เต็มเร็วมากที่สุดทุกปีจ้ะ^^ 


เนื้อหา Master SEAS : คอร์ส SEAS เนื้อหาหลักครบทุกส่วนที่สอบ SEAS อย่าง "ละเอียด+เข้าใจง่าย+เทคนิคแน่น" จะเป็นการเรียนเน้นเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงระดับเข้มข้นเจาะลึกขั้นวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (S-E-A) ที่ใช้สอบทั้งหมด การฝึกทักษะและเทคนิคการเขียนเรียงความให้มั่นใจ และมีแนวข้อสอบของปีเก่าให้ฝึกเป็นแนวทางกับการโกยคะแนนสุดเหวี่ยง รวมกับภาษาอังกฤษ (เรียน"ครบทุกวิชา"ทุกส่วนที่สอบอีกทั้งมีนัดติวฟรีสัมภาษณ์กับคุณภาพที่สอบติดมากที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปสอบตรงวิทยาลัยนวัตกรรม มธ.(สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) สอบตรงอาเซียน-จีน (IAC)มธ. และวิชาสังคมได้อีกด้วย


เนื้อหา One Day SEAS : คอร์ส วันเดียวจบ ตะลุยโจทย์+เรียงความ SEAS "ขั้นสูง" สรุป "สั้น-กระชับ-ใช้สอบได้จริง"จะเป็นการเรียนเน้นการเขียนเรียงความเฉพาะทางโดยตรง จากการเขียนTOP สาขาSEAS ที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาตรงจากผู้สอนจบธรรมศาสตร์ด้วยตนเอง ทำให้มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ทำข้อสอบที่น้อง ๆ เรียนได้ผลมากที่สุด มั่นใจสอบติดได้ง่ายขึ้น เรียนอัตนัยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ขั้นสูง" แนะนำควรลง "ดีมาก ๆ" เพราะได้เทคนิคที่เหนือชั้นกว่าใคร พร้อมสรุปตะลุยโจทย์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับSEAS อาเซียน ความรู้ทั่วไปและความถนัดในการศึกษาที่สรุปโค้งสุดท้ายก่อนสอบ

เนื้อหา One Day BMCI : คอร์ส วันเดียวจบ เทคนิคเนื้อหาและทำข้อสอบ BMCI "ขั้นสูง" สรุป "สั้น-กระชับ-ใช้สอบได้จริง"จะเป็นการเรียนเน้นความเฉพาะทางความรู้เกี่ยวกับวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยตรง ผ่านความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาตรงจาก"ผู้สอนจบสาย" มีประสบการณ์สอนติวเข้า ม.ธรรมศาสตร์มากกว่า 10 ปี "สอบติดคณะศิลปศาสตร์ มธ. มากที่สุด" ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นระบบ-เข้าใจง่ายทำให้มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ทำข้อสอบที่น้อง ๆ เรียนได้ผลมากที่สุด มั่นใจสอบติดได้ง่ายขึ้น แนะนำควรลง "ดีมาก ๆ" เพราะได้เทคนิคที่เหนือชั้นกว่าใคร พร้อมเก็งข้อสอบ ดูแลจนถึงวันสอบ จนถึงวันสอบสัมภาษณ์


เนื้อหา One Day RUSS : คอร์ส วันเดียวจบ เทคนิคเนื้อหาและทำข้อสอบ รัสเซียศึกษา "ขั้นสูง" สรุป "สั้น-กระชับ-ใช้สอบได้จริง"จะเป็นการเรียนเน้นความเฉพาะทางความรู้เกี่ยวกับวิชารัสเซียศึกษาโดยตรง ผ่านความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาตรงจาก"ผู้สอนจบสาย" มีประสบการณ์สอนติวเข้า ม.ธรรมศาสตร์มากกว่า 10 ปี "สอบติดคณะศิลปศาสตร์ มธ. มากที่สุด" ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นระบบ-เข้าใจง่ายทำให้มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ทำข้อสอบที่น้อง ๆ เรียนได้ผลมากที่สุด มั่นใจสอบติดได้ง่ายขึ้น แนะนำควรลง "ดีมาก ๆ" เพราะได้เทคนิคที่เหนือชั้นกว่าใคร พร้อมเก็งข้อสอบ ดูแลจนถึงวันสอบ จนถึงวันสอบสัมภาษณ์


เนื้อหา One Day BAS : คอร์ส วันเดียวจบ เทคนิคเนื้อหาและทำข้อสอบ BAS "ขั้นสูง" สรุป "สั้น-กระชับ-ใช้สอบได้จริง"จะเป็นการเรียนเน้นความเฉพาะทางความรู้เกี่ยวกับวิชาอังกฤษและอเมริกันศึกษาโดยตรง ผ่านความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาตรงจาก"ผู้สอนจบสาย" มีประสบการณ์สอนติวเข้า ม.ธรรมศาสตร์มากกว่า 10 ปี "สอบติดคณะศิลปศาสตร์ มธ. มากที่สุด" ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นระบบ-เข้าใจง่ายทำให้มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ทำข้อสอบที่น้อง ๆ เรียนได้ผลมากที่สุด มั่นใจสอบติดได้ง่ายขึ้น แนะนำควรลง "ดีมาก ๆ" เพราะได้เทคนิคที่เหนือชั้นกว่าใคร พร้อมเก็งข้อสอบ ดูแลจนถึงวันสอบ จนถึงวันสอบสัมภาษณ์


เนื้อหา One Day BEC : คอร์ส วันเดียวจบ เทคนิคเนื้อหาและทำข้อสอบ BEC "ขั้นสูง" สรุป "สั้น-กระชับ-ใช้สอบได้จริง"จะเป็นการเรียนเน้นความเฉพาะทางความรู้เกี่ยวกับวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยตรง ผ่านความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาตรงจาก"ผู้สอนจบสาย" มีประสบการณ์สอนติวเข้า ม.ธรรมศาสตร์มากกว่า 10 ปี "สอบติดคณะศิลปศาสตร์ มธ. มากที่สุด" ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นระบบ-เข้าใจง่ายทำให้มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ทำข้อสอบที่น้อง ๆ เรียนได้ผลมากที่สุด มั่นใจสอบติดได้ง่ายขึ้น แนะนำควรลง "ดีมาก ๆ" เพราะได้เทคนิคที่เหนือชั้นกว่าใคร พร้อมเก็งข้อสอบ ดูแลจนถึงวันสอบ จนถึงวันสอบสัมภาษณ์


เนื้อหา One Day IAC : คอร์ส วันเดียวจบ เทคนิคเนื้อหาและทำข้อสอบ IAC "ขั้นสูง" สรุป "สั้น-กระชับ-ใช้สอบได้จริง"จะเป็นการเรียนเน้นความเฉพาะทางความรู้เกี่ยวกับวิชาอาเซียนและจีนโดยตรง ผ่านความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาตรงจาก"ผู้สอนจบสาย" มีประสบการณ์สอนติวเข้า ม.ธรรมศาสตร์มากกว่า 10 ปี "สอบติดคณะศิลปศาสตร์ มธ. มากที่สุด" ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นระบบ-เข้าใจง่ายทำให้มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ทำข้อสอบที่น้อง ๆ เรียนได้ผลมากที่สุด มั่นใจสอบติดได้ง่ายขึ้น แนะนำควรลง "ดีมาก ๆ" เพราะได้เทคนิคที่เหนือชั้นกว่าใคร พร้อมเก็งข้อสอบ ดูแลจนถึงวันสอบ จนถึงวันสอบสัมภาษณ์


เนื้อหา One Day BSI : คอร์ส วันเดียวจบ เทคนิคเนื้อหาและทำข้อสอบ BSI "ขั้นสูง" สรุป "สั้น-กระชับ-ใช้สอบได้จริง"จะเป็นการเรียนเน้นความเฉพาะทางความรู้เกี่ยวกับวิชานวัตกรรมการบริการโดยตรง ผ่านความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาตรงจาก"ผู้สอนจบสาย" มีประสบการณ์สอนติวเข้า ม.ธรรมศาสตร์มากกว่า 10 ปี "สอบติดคณะศิลปศาสตร์ มธ. มากที่สุด" ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นระบบ-เข้าใจง่ายทำให้มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ทำข้อสอบที่น้อง ๆ เรียนได้ผลมากที่สุด มั่นใจสอบติดได้ง่ายขึ้น แนะนำควรลง "ดีมาก ๆ" เพราะได้เทคนิคที่เหนือชั้นกว่าใคร พร้อมเก็งข้อสอบ ดูแลจนถึงวันสอบ จนถึงวันสอบสัมภาษณ์ครูพี่วิน "จบตรงสาย" มธ.เฉพาะทางโดยตรงต้นตำรับที่แรกของประเทศ นักเรียนสอบติดคณะศิลปศาสตร์ มธ."มากที่สุด" มากกว่า 200 คน

เมื่อสมัครและโอนเงินแล้ว รับทันที Welcome Gift เอกสารก่อนเรียน เนื้อหาเตรียมพร้อม คลังแนวข้อสอบ พร้อมหนังสือข่าว สถานการณ์ปัจจุบันทันสมัยอย่างจัดเต็ม ทางอีเมล ฟรี ทุกคน

คอร์สศิลปศาสตร์ ตำราเรียนปรับปรุงใหม่รองรับ TCAS ด้วย เพิ่มหนังสือจัดเต็ม และเอกสารประกอบเพียบ + อัปเดตข้อสอบขั้นเทพครบทุกวิชา ทุกสาระสอบ (คลังข้อสอบเก่า ครบทุกส่วนที่สอบ เยอะที่สุดในประเทศ) 

ไม่มีพื้นฐานเรียนได้เลย เพิ่มเทคนิคเฉพาะทางSEAS พร้อมเซอร์ไพร์สเตรียมของ "เด็ด ๆ" ให้น้องทุกคนในห้องเรียน สูตรลับ และอาวุธเสริม เพื่อตั้งรับทำข้อสอบได้ "ครบ" ทุกรูปแบบ 


[สอนสด] TCAS สอบตรงศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (รอบมกราคม 2562) เปิดรับสมัครแล้ว

สอบตรงคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)
รหัส คอร์ส วันที่เรียน วันเรียน เวลา ราคา
SEAS

ONE DAY SEAS รอบ 1

สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

12 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น. 1,800.-
SEAS

ONE DAY SEAS รอบ 2

สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

20 มกราคม 2562 อาทิตย์ 09:00 - 16:00 น.
BMCI

ONE DAY BMCI รอบ 1

สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

12 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.
BMCI

ONE DAY BMCI รอบ 2

สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

20 มกราคม 2562 อาทิตย์ 09:00 - 16:00 น.
RUSS

ONE DAY RUSS

สาขารัสเซียศึกษา

26 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.
สอบตรงคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
รหัส คอร์ส วันที่เรียน วันเรียน เวลา ราคา
BAS

ONE DAY BAS รอบ 1

สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

19 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น. 1,800.-
BAS

ONE DAY BAS รอบ 2

สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

26 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.
BEC

ONE DAY BEC รอบ 1

สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

19 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.
BEC

ONE DAY BEC รอบ 2

สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

26 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.
IAC

ONE DAY IAC รอบ 1

สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

19 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.
IAC

ONE DAY IAC รอบ 2

สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

26 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.
BSI

ONE DAY BSI รอบ 1

สาขานวัตกรรมการบริการ

19 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.
BSI

ONE DAY BSI รอบ 2

สาขานวัตกรรมการบริการ

26 มกราคม 2562 เสาร์ 09:00 - 16:00 น.

* น้อง ๆ ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางไป-กลับ มีหอพักรายวันใกล้ที่เรียนมากมาย ดูตัวอย่างหอพัก คลิก[iDEAL PRIVATE] เรียนที่ THE iDEAL กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ (เรียนข้ามได้ทุกสาขา) เปิดรับสมัครแล้ว ติดต่อที่เคาน์เตอร์เรียน ดิไอเดียลได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

รหัส เรื่องที่เรียน

เวลาเนื้อหา

(ชั่วโมง)

อายุคอร์ส

(วัน)

ราคาเรียน iDEAL Private เปิดคอร์ส
1521

Master SEAS

คอร์สหลักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.

18 120 4,200.- เปิดแล้ว

เรียนได้ทุกสาขา กรุงเทพฯและปริมณฑล : สยามสแควร์ บางกะปิ วงเวียนใหญ่ งามวงศ์วาน ศรีนครินทร์ ปิ่นเกล้า พุทธมณฑล หนองแขม ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ นครสวรรค์ ตาคลี กำแพงเพชร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น อุดรธานี โคราช บุรีรัมย์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ภาคกลางและภาคตะวันออก : ชลบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี จันทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม นครนายก บ้านนา ระยอง กาญจนบุรี ภาคใต้ : หาดใหญ่ ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชุมพร สงขลา กระบี่ รายละเอียดและแผนที่แต่ละสาขา


[ระบบ Private] เรียนกับคอมส่วนตัว ที่เตรียมโดม ปิ่นเกล้าเท่านั้น อิสระเลือกวันเวลาสะดวกเรียนได้ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

รหัสวิชา คอร์ส ชั่วโมงจริง

ราคาเรียนเตรียมโดม

SE 01

Master SEAS

คอร์สหลักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.

18

3,990.-
SE 02

One Day SEAS

คอร์สสรุปโค้งสุดท้ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มธ.

6

1,800.-
BM 01

Master BMCI

คอร์สหลักการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.

18

3,990.-

BM 02

One Day BMCI

คอร์สสรุปโค้งสุดท้ายการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.

6

1,800.-

RU 01

Master RUSs

คอร์สหลักรัสเซียศึกษา มธ.

18

3,990.-

RU 02

One Day RUSs

คอร์สโค้งสุดท้ายรัสเซียศึกษา มธ.

6

1,800.-

แนะนำ :น้องๆที่ อยากเรียนส่วนตัว / อยู่ไกล ต่างจังหวัด/ต้องการจัดตารางที่สะดวกของตนเอง ควรเรียนกับคอมส่วนตัว ระบบ Bi Private ที่สถาบัน (ไม่มีเรียนที่บ้าน) เช่น น้องต่างจังหวัด อยู่ไกลมากๆ อยากรีบเรียนให้จบเนื่องจากมีเวลาน้อยและไม่มีที่พักกรุงเทพ อาจจัดตารางเรียน แค่ 3 วันจบ เรียนตั้งแต่ 09:00-16:00น. นอนพักกรุงเทพเพียง2คืน ได้ประหยัดค่าใช้จ่าย มีหอพักรายวันใกล้ที่เรียนมากมาย 

 

[ระบบ Private] คืออะไร ?

         ระบบ Private คือ สุดยอดการเรียนรูปแบบใหม่ ที่นักเรียนเรียนผ่านสื่อ วีดีทัศน์ทันสมัย จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เลือกวัน-เวลา ที่สะดวกแบบส่วนตัว (Private) ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง มี "ครูผู้สอน" คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด ถาม-ตอบ สด ๆ ที่โรงเรียนเตรียมโดม (Bi) พร้อมกลับทำแบบฝึกหัด ส่งคำถามทาง Onlineได้ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งปัญหาเวลาเรียนไม่ลงตัว ก็จะเป็นอิสระ สะดวก สบาย มากยิ่งขึ้น เรียนที่สถาบัน (ไม่มีเรียนที่บ้าน)


ติวเข้ม สอบตรงนวัตกรรม-โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ที่ เตรียมโดม

สถาบันแรกและสถาบันเดียวที่สอบมากที่สุดในประเทศ สอนสด ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

คุณภาพสัมผัสได้ พิสูจน์แล้ว ' เตรียมโดม ' ผลงานสอบติดตรงBMCI-SEAs-รัสเซียโดยเฉพาะ

มากกว่า ครึ่งหนึ่ง ของคณะรับไว้ 10 ปีซ้อน

 

(ราชื่อสอบติด สอบติดเพิ่มขึ้นทุกปี) สถิติจริง! ที่กล้ายืนยัน คุณภาพสัมผัสได้  คลิกที่นี่


ต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน by TRIAM DOME
          + เพิ่มคุณภาพ หลักสูตรเข้มข้น x3 + เพิ่มเทคนิค ต่อยอดสานฝัน
          + เพิ่มโจทย์ แนวข้อสอบที่หลากหลาย + เพิ่มพลัง รวมพลรุ่นพี่ๆในคณะมาแนะแนว

Tags : คอร์สเรียนติวเข้ม สอบตรง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.  สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม  วิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ BMCI ติวBMCI สอบBMCI แนวข้อสอบBMCI สอบSEAS


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view