หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์ BIR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ & TCAS


   คอร์สเรียน จัดเต็มสอบตรงรัฐศาสตร์ & BIR    

  • สอบตรง รัฐศาสตร์ มธ.  ยังมีเหมือนเดิม สอบตรงข้อเขียนวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 3
  • คอร์สเตรียมโดม ปรับหลุกสูตรใหม่หมด พร้อม ' คุ้มค่ามากขึ้น '  All in ONE ที่เดียวจบ ครบทุกอย่าง ครอบคลุม "ครบทุกระบบสอบ+ ครบทุกหลักสูตร + ใช้สอบได้ทุกสนาม"เพื่อ สอดคล้องการปรับเปลี่ยนในปีนี้ ทุกรูปแบบ ดังนั้นนักเรียน "สบายใจได้" นะครับว่าคอร์สเรียนที่เตรียมโดมจึงสามารถใช้สอบได้ทั้ง สอบตรง มธ. ,รับตรง 9วิชาสามัญ และTCAS อีกด้วย

POL 04 คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์จัดเต็ม (All PACK POL)

ลักษณะเด่น All PACK POL : เป็นคอร์สที่ได้รับความยอมรับจากนักเรียนว่าดีมากที่สุดในเตรียมโดม เพราะเป็นคอร์สใช้เตรียมสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ ได้ทุกสาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ  ซึ่งภายในคอร์สนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาได้ดีที่สุด แบบ "จัดเต็มสุดๆ" ประเด็นที่ออกสอบของปีที่ผ่านมา และพิเศษสุด นักเรียนที่ลงคอร์สAll PACK POL รับฟรีหนังสือรวบรวมข่าว สถานการ์รอบโลกของปี2018-2019 ฟรี MOCK EXAM POL เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์การสอบตรงรัฐศาสตร์ เนื่องจากข้อสอบทุกปี จะมีการออกข่าวสารสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบันด้วย นอกจากนี้จะมีการเพิ่มเติมบทความแนะนำให้อ่านเรื่อยๆจนถึงวันสอบ

เนื้อหา All PACK POL : ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดจาก 3 คอร์ส คือ คอร์สเนื้อหาเข้มข้นสอบตรงรัฐศาสตร์ (Super POL), คอร์สทักษะโจทย์ "วิเคราะห์"ระดับยากขึ้น (Diamond Singha) , คอร์สเจาะลึกการเขียนเรียงความเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (InTensive Writing)


POL 01 / BIR 01 คอร์ส"เนื้อหา"เข้มข้นโดนใจสอบตรงรัฐศาสตร์ (Super POL)

ลักษณะเด่น Super POL : ซุปเปอร์ โพล เป็นคอร์สที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุดในเตรียมโดม เพราะเป็นคอร์สเนื้อหาหลักของทุกคอร์สในการเตรียมตัวไปประยุกต์สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ได้ทุกมหาวิทยาลัย เช่น จุฬา มธ. มศว. มก. มช มข. และ มอ. เป็นต้น ซึ่งคอร์สนี้สามารถนำไปใช้สอบได้ทั้ง 3 สาขา คือ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ  และบริหารรัฐกิจ หรือนำใช้สอบ BIR ได้อย่าง "เจาะลึก เข้มข้น" นอกจากนี้หลังสูตรคอร์สนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องที่จะใช้สอบตรงรุ่น ปี61  ที่เพื่อนำไปใช้สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ รอบ 3 , 9วิชาสามัญ และส่วนกลาง (TCAS) พูดง่าย ๆ ว่าลงคอร์สนี้คอร์สเดียว สามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบเลยทีเดียว

เนื้อหา Super POL : เรียน"เนื้อหาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์"ทั้งหมด จะปูพื้นฐานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่พื้นฐานรัฐศาสตร์เบื้องต้น จนกระทั่งฝึกการวิเคราะห์เนื้อหาระดับสูงขั้นเทพ แบบละเอียดที่สุดกว่าทุกคอร์ส ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์เบื้องต้น การเมืองการปกครองไทยอดีต-ปัจจุบัน บริหารรัฐกิจระดับสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้พิเศษฟรีภายในคอร์สนี้ใส่เรื่องอาเซียนเน้นโดยตรง โดยเนื้อหาแนวข้อสอบตรงของสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-SEAsมาจัดเต็มเสริมเพิ่มอย่างละเอียด คอร์สนี้เรียนได้ทุกคนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนกระทั่งนำไปต่อยอดศึกษาใช้ต่อระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เหมาะทั้งน้อง ม.4-ม.5-ม.6 

** คอร์สนี้เป็นคอร์สแนะนำ !! ที่รวบรวมเนื้อหาเข้มข้นทั้งหมดทางรัฐศาสตร์ เหมาะกับน้องทุกคนที่เพิ่งเรียนเตรียมโดมครั้งแรก **


POL 02 คอร์สวิเคราะห์โจทย์ จับประเด็น"ความถนัดทางรัฐศาสตร์"ขั้นสูง (Diamond POL)

ลักษณะเด่น Diamond Singha : ไดมอนด์ สิงห์ เป็นคอร์สใหม่ที่นักเรียนชอบมากให้เรียนเพื่อฝึกกาคิด วิเคราะห์ทักษะการทำโจทย์ความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ระดับยากขึ้น ที่รองรับการทำข้อสอบ "ทุกรูปแบบ" ทั้งการสอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปรนัย (Choice) 9วิชาสามัญ O-NET สอดคล้องระบบTCAS การเป็นผู้นำด้านเน้อหาวิชาการและการสอนที่ให้นักเรียนสบายใจ-มั่นใจ-ตั้งใจเพิ่มคะแนนให้กับข้อสอบมากขึ้น

เนื้อหา Diamond Singha : เรียน "โจทย์ขั้นสูง" ครอบคลุมข้อสอบครบทุกรูปแบบ แยกเป็นสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะเตรียมโดมจากนักเรียนเก่าบอก คือ การดูแลเอาใจใส่ดูแลของน้องๆทุกคน โดยการถ่ายทอดอธิบายอย่างละเอียด เป็นระบบ พร้อมเทคนิควิเคราะห์การทำโจทย์ รวมถึงสูตรลัดการจำเนื้อหาทั้งหมดในเวลาระยะสั้น ๆ แต่จำได้ยาวนาน ที่สำคัญสามารถวัดศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคลเน้นตรงจุดโดยลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง คอร์สนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นักเรียน ม.6 ที่ต้องการสอบตรงเข้า ม.ธรรมศาสตร์และระบบTCAS รอบ 3

**เพิ่ม เพิ่ม  อัปเดตโจทย์ช้อยส์ระดับยาก เข้มข้นมากขึ้น**


POL 03 คอร์สเทคนิคสุดล้ำ เจาะลึกการเขียน"เรียงความ"เฉพาะทางรัฐศาสตร์ (Writing POL)

ลักษณะเด่น InTensive Writing : อินเทนซีป ไรต์ติ้ง เป็นคอร์สเพื่อใช้สอบตรงข้อเขียนเฉพาะทาง ส่วนเรียงความรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้การเขียนถูกต้องตามหลักวิชาการและเทคนิคการเขียนที่เข้มข้น ได้เนื้อหา มุมมอง ความรู้ถนัดเฉพาะกรอบการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ เตรียมโดมเป็นสถาบันเดียวมีการส่งตรวจเรียงความได้ไม่จำกัด หลังจบคอร์สไป (แบบบุฟเฟ่ต์) จนถึงก่อนสอบ 1 เดือน

เนื้อหา InTensive Writing : อินเทนซีป ไรต์ติ้ง เรียน "การเขียนเจาะเป็นรายบุคคล" ซึ่งเตรียมโดมพร้อมมากที่ช่วยสานฝันถึงฝั่งให้สำเร็จ ด้วยนวัตกรมสูตรการคิดค้นการเขียนสำเร็จรูปที่ง่ายขึ้น มีสูตรลับที่นักเรียนต้องเข้าเรียนเพื่อเข้าใจการเขียน รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมในห้องเรียน มีเทคนิคกรอบการวิเคราะห์ที่เตรียมมาให้น้องอย่างดี (ที่ี่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เคยมีออนไลน์ที่บ้าน เพราะต้องการตรวจเรียงความใกล้ชิด workshop เป็นรายบุคคล) ฝึกเน้นปฎิบัติ เรียนเอง-เข้าใจเอง-เขียนได้เอง เพราะการเขียนเรียนแทนกันไม่ได้ ต้องเรียนและเขียนด้วยตนเองเท่านั้น ด้วยเจาะลึกอย่างเข้มข้นให้เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึงได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเขียนแน่นอน 

** แนะนำ นักเรียนน้อง ๆ ที่ต้องการสอบตรง มธ. ปี62 ควรเรียนอย่างมาก ๆ **


POL 05 คอร์ส "เก็งข้อสอบ"โค้งสุดท้าย สรุปจบ "ครบทุกมิติ" (Perfect Pro)

ลักษณะเด่น Prefect Pro : เพอ เฟกท์ โปร เป็นคอร์สที่ดีเลิศพร้อมก่อนลงสนามสอบ เปิดเฉพาะช่วงเดียวในรอบปีก่อนลงสนามสอบจริง ที่ไม่ซ้ำคอร์สเดิม สรุปเนื้อหาและข้อสอบ "อัปเดตเหนือชั้น"ไว้อย่างครบถ้วนในคอร์สเดียว ทุกสาขา "ทุกวิชาสอบเฉพาะ" รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์โดยตรง แบบ "ลัด-กระชับ-ตรง" ทันใจ พร้อม "มั่นใจ"ก่อนสอบ

เนื้อหา Perfect Pro : เพอ เฟกท์ โปร เรียนวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ ที่ใช้สอบตรง TCAS รอบ3 ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ (ปรนัย ครบทุกสาขา) และ ข้อเขียนรัฐศาสตร์ (เรียงความเฉพาะทาง) ทั้งสรุปเนื้อหา "เน้นตรงจุด" สรุป "ที่สำคัญ" พร้อมเก็งส่วนที่ออกบ่อย ออกเยอะให้ด้วย นอกจากนี้ยังอัปเดตเนื้อหาข่าวสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มอีกด้วย เรียกได้ว่า "สมบูรณ์แบบ" ในโค้งสุดท้ายที่ต้องการเสริมจุดแข็งให้ตนเอง ทำคะแนนได้ "มากขึ้น" 


BIR 03 คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์จัดเต็ม (All PACK BIR)

ลักษณะเด่น All PACK BIR : เป็นคอร์สที่ได้รับความยอมรับจากนักเรียนว่าดีมากที่สุดในเตรียมโดม เพราะเป็นคอร์สใช้เตรียมสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งภายในคอร์สนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาได้ดีที่สุด แบบ "จัดเต็มสุดๆ" ประเด็นที่ออกสอบของปีที่ผ่านมา และพิเศษสุด นักเรียนที่ลงคอร์สAll PACK BIR รับฟรีหนังสือรวบรวมข่าว สถานการ์รอบโลกของปี2018-2019 ฟรี MOCK EXAM BIR เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์การสอบตรงรัฐศาสตร์ เนื่องจากข้อสอบทุกปี จะมีการออกข่าวสารสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบันด้วย นอกจากนี้จะมีการเพิ่มเติมบทความแนะนำให้อ่านเรื่อยๆจนถึงวันสอบ

เนื้อหา All PACK BIR : ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดจาก 2 คอร์ส คือ คอร์สเนื้อหาเข้มข้นสอบตรงรัฐศาสตร์ (Super POL), คอร์สเฉพาะทางสอบตรงรัฐศาสตร์ BIR (BIR Advance) BIR 02 คอร์สทำข้อสอบและการเขียนเรียงความ BIR (BIR Advance)

ลักษณะเด่น BIR Advance : บีไออาร์ แอดวานซ์ เป็นคอร์สที่มุ่งเน้น"เฉพาะทาง"สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบTCAS รอบ3 ที่ได้ครอบคลุมเนื้อหา "ครบทุกวิชา" สอบตรง BIR (เดิมคือ BMIR) 

เนื้อหา BIR Advance :  บีไออาร์ แอดวานซ์ เรียนต่อจากคอร์สหลักเนื้อหา Super  BIR มาก่อน ซึ่งคอร์สนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน ที่เป็นคะแนนหลักในการสอบเข้า คือ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ (choice) 50คะแนน และวิชาเรียงความรัฐศาสตร์ (Essay writing) 50คะแนน นักเรียนจะได้เนื้อหาที่อธิบายอย่าละเอียดยิบแต่ละข้อ แนวข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบใหม่ อัปเดตเพิ่มตลอดเวลา พร้อมเทคนิคการเขียนเรียงความเฉพาะทางที่ใช้สอบรัฐศาสตร์ในรูปแบบแตกต่างแตกต่างจากการเขียนโดยทั่วไป หนังสือและเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

* แนะนำ นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานรัฐศาสตร์ควรผ่านการเรียนจากคอร์สเนื้อหาหลัก Super POL มาก่อน 


BIR 04  คอร์ส "เก็งข้อสอบ" โค้งสุดท้าย สรุปจบ "ครบทุกมิติ" (ONE DAY BIR)

ลักษณะเด่น ONE DAY BIR : วัน เดย์ บีไออาร์ เป็นคอร์สที่ดีเลิศพร้อมก่อนลงสนามสอบ เปิดเฉพาะช่วงเดียวในรอบปีก่อนลงสนามสอบจริง ที่ไม่ซ้ำคอร์สเดิม สรุปเนื้อหาและข้อสอบ "อัปเดตเหนือชั้น"ไว้อย่างครบถ้วนในคอร์สเดียว "สอนครบทุกพาร์ทBIR" รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์โดยตรง แบบ "ลัด-กระชับ-ตรง" ทันใจ พร้อม "มั่นใจ"ก่อนสอบ

เนื้อหา ONE DAY BIR : วัน เดย์ บีไออาร์ เรียนวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ ที่ใช้สอบตรง TCAS รอบ3 ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ สาขาBIR (ปรนัย) และ ข้อเขียนรัฐศาสตร์ (เรียงความเฉพาะทาง) ทั้งสรุปเนื้อหา "เน้นตรงจุด" สรุป "ที่สำคัญ" พร้อมเก็งส่วนที่ออกบ่อย ออกเยอะให้ด้วย นอกจากนี้ยังอัปเดตเนื้อหาข่าวสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มอีกด้วย เรียกได้ว่า "สมบูรณ์แบบ" ในโค้งสุดท้ายที่ต้องการเสริมจุดแข็งให้ตนเอง ทำคะแนนได้ "มากขึ้น"


ส่วนหนึ่งคะแนนจริงนักเรียนเตรียมโดมสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ.  TU STAR ปี 2560 (เทียบเท่าปัจจุบันคือ TCASรอบ3)

นอกจากนี้ ปี 2561 และปีล่าสุด 2562 นักเรียนเตรียมโดม ได้คะแนนสอบตรง วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ 1 ประเทศ

- เตรียมโดม เป็น "ที่เดียว" ที่มีนักเรียนได้คะแนนสูงอันดับ 1 มากที่สุด ทุกปีซ้อน 

- เตรียมโดม เป็น "ที่แรก" ที่มีนักเรียนได้ที่ 1 คะแนนสูงสุด "ครบทุกพาร์ท" สอบตรงรัฐศาสตร์ ทั้ง วิชาความถนัดรัฐศาสตร์และวิชาเรียงความ

- เตรียมโดม  เป็น "ที่สุด" ที่นักเรียนสอบติดเยอะและคะแนนสูงจำนวนมาก โดยเรียงคะแนนสูงสุดจาก อันดับ 1-10 ล้วนเป็นนักเรียนเกือบทั้งสิ้น

นอกเหนือความรู้ เทคนิคที่เข้มข้น คือการเอาใจใส่และใส่ใจการถ่ายทอดอย่างดีที่สุดให้นักเรียน  

 

[สอนสด] TCAS สอบตรงรัฐศาสตร์ & BIR (รอบโค้งสุดท้าย มีนาคม 2563) กำลังเปิดรับสมัคร 

รัฐศาสตร์ ภาคปกติ  สาขาการระหว่างประเทศ , สาขาการเมืองการปกครอง, สาขาบริหารรัฐกิจ  (หลักสูตรภาษาไทย)
รหัส คอร์ส วันที่เรียน วันเรียน เวลา ราคา
POL 05

Perfect Pro (ทั้งปีมีแค่รอบเดียว)

สรุปครบทุกพาร์ท & ติวข่าว

4 - 5 มีนาคม 2563

พุธและพฤหัสฯ

(เรียน 2 วันจบ)

09:00-16:00 น.

ลดเหลือ 3,990.-

สมัครก่อน 16 ก.พ. 2563

ลดเหลือ 4,290.-

สมัครก่อน 3 มี.ค. 2563

จากปกติ 4,590.-

รัฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ BIR  (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส

คอร์ส

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลา

ราคา

ฺBIR 04

ONE DAY BIR (เปิดรอบเดียวเท่านั้น)

สรุปครบทุกพาร์ท & ติวข่าว

3 มีนาคม 2563

อังคาร

09:00-16:00 น.

ลดเหลือ 3,990.-

สมัครก่อน 16 ก.พ. 2563

ลดเหลือ 4,290.-

สมัครก่อน 3 มี.ค. 2563

จากปกติ 4,590.-


[สอนสด] TCAS สอบตรงรัฐศาสตร์ & BIR (รอบSummer เมษายน 2563) กำลังเปิดรับสมัคร

รัฐศาสตร์ ภาคปกติ  สาขาการระหว่างประเทศ , สาขาการเมืองการปกครอง, สาขาบริหารรัฐกิจ  (หลักสูตรภาษาไทย)
รหัส คอร์ส วันที่เรียน วันเรียน เวลา ราคา
POL 01

Super POL (แนะนำ !!)

คอร์สเนื้อหารัฐศาสตร์

7 -  21 เมษายน 2563

หยุด 12-15 เมษายน 2563

ทุกวัน

09:00 - 12:00 น. 5,990.-
POL 02

Diamond POL

คอร์สข้อสอบรัฐศาสตร์

23 - 29 เมษายน 2563

หยุดวันอาทิตย์

ทุกวัน

09:00 - 12:00 น. 3,990.-
POL 03

Writing POL

คอร์สเรียงความรัฐศาสตร์

23 - 29 เมษายน 2563

หยุดวันอาทิตย์

ทุกวัน 

13:00 - 16:00 น. 4,290.-
POL 04

All PACK POL (คุ้มกว่า !!)

รวมทุกคอร์สรัฐศาสตร์

(POL 01 + POL 02 + POL 03)

7 - 21 เมษายน 2563 ตามวันข้างต้น ตามเวลาข้างต้น

12,500.-

จากปกติ 14,270.-

รัฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ BIR  (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส

คอร์ส

วันที่เรียน

วันเรียน

เวลา ราคา
ฺBIR 01

Super POL

คอร์สเนื้อหารัฐศาสตร์ (หนังสือภาษาอังกฤษ)

7 - 21 เมษายน 2563

หยุด 12-16 เมษายน 2563

ทุกวัน

09:00 - 12:00 น.

6,990.-
BIR 02

ฺBIR Advance

คอร์สทำข้อสอบและเรียงความภาษาอังกฤษ

แถมฟรี คอร์สออนไลน์เพิ่มเติมเรียนที่บ้าน

เร็ว ๆ นี้

ทุกวัน

(เรียน 5 วัน)

13:00 - 16:00 น. 9,500.-
BIR 03

All PACK ฺBIR (คุ้มกว่า !!)

รวมทุกคอร์ส BIR

(BIR 01 + ฺBIR 02)

ตามวันเรียนข้างต้น ตามวันข้างต้น ตามเวลาข้างต้น

15,490.-

จากปกติ 16,490.-

รับฟรี  ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันอย่างดีที่ออกข้อสอบเยอะมาก อัปเดตจนถึงวันสอบ 

- คอร์ส Super POL มีนัดเรียนเพิ่ม ฟรี !! วันที่ 10,11 และ 16 เมษายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น.

- คอร์ส Diamond Sigha และคอร์ส Intensive Writing สามารถเรียนควบคู่ได้เลยครับ

- คอร์ส InTenSive Writing จะมีการบ้านทักษะการเขียนหลังจบคอร์ส ส่งตรวจงานเรียงความไม่อั้น (บุฟเฟ่ต์) จนถึง 1 เดือนก่อนสอบ 

* นักเรียนเก่าลงซ้ำคอร์สเดิมเฉพาะคอร์สสด ได้รับส่วนลด 50% จากราคาปกติในปัจจุบัน [iDEAL Private] เรียนที่ THE iDEAL(เตรียมโดม) ทั่วประเทศ (เรียนข้ามได้ทุกสาขา) เปิดรับสมัครแล้ว ติดต่อที่เคาน์เตอร์เรียน ได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

เรียนได้ที่ดิไอเดียล ทุกสาขา  รายละเอียดและแผนที่แต่ละสาขา

 [ออนไลน์ Online] เรียนที่บ้าน เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone เปิดรับสมัครแล้ว คลิกสมัครติวออนไลน์

สอบรัฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)
รหัส คอร์ส ชั่วโมงเรียน ราคา ติวสด  ราคา iDEAL Private ราคาออนไลน์
POL 01

Super POL

คอร์สเนื้อหารัฐศาสตร์

42

5,990.-

6,500.-

คอร์สนี้ไม่มีออนไลน์

ลงได้เฉพาะติวสดกับ Private

POL 02

Diamond POL

คอร์สทำโจทย์รัฐศาสตร์

18

3,990.-

5,300.-

5,300.-

เหลือ 4,500.-

POL 03

Writing POL

คอร์สเรียงความรัฐศาสตร์

ส่งตรวจเรียงความรายบุคคล แบบบุฟเฟ่ต์

18

4,290.-

5,500.-

5,500.-

เหลือ 4,700.-

สอบBIR รัฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส

คอร์ส

ชั่วโมงเรียน ราคา เตรียมโดม Private ราคา iDEAL Private ราคาออนไลน์
BIR 01

Super POL

คอร์สเนื้อหารัฐศาสตร์

42 6,990.- 6,500.-

คอร์สนี้ไม่มีออนไลน์

ลงได้เฉพาะ Private

BIR 02

BIR Advance

คอร์สทำโจทย์และเรียงความ BIR

ส่งตรวจ essay ไม่อั้น หนังสือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

15 - - 9,500.-
BIR 03

All Pack BIR

รวมครบทุกคอร์ส BIR

57 14,490.- 14,490.- 14,490.-
BIR 04

ONE DAY BIR

คอร์สเก็ง + สรุป ครบ จบทุกมิติก่อนสอบ

6 - -

3,990.-

- คอร์ส InTenSive Writing จะมีการบ้านทักษะการเขียนหลังจบคอร์ส ส่งตรวจงานเรียงความไม่อั้น (บุฟเฟ่ต์) จนถึง 1 เดือนก่อนสอบ 


ส่วนหนึ่งจากตัวแทนความประทับใจของรุ่นพี่ ๆ

 

 

 

 

พิเศษคอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์ทุกคอร์ส

- โดยมีรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มาบรรยายให้คำแนะนำ สร้างความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองมากๆด้วย

แนะนำบุกถ้ำสิงห์ "การเตรียมที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" ทุกคอร์สสามารถเรียนได้ต่อเนื่องทั้ง 3 คอร์ส เพราะเนื้อหารัฐศาสตร์จะค่อนข้างกว้างและข้อสอบยากขึ้นทุกปี ฉะนั้นเตรียมโดมจัดสรรเนื้อหาเพื่อคุณภาพให้ดีที่สุด จึงแยกออกเป็น3คอร์สจะได้ใส่เนื้อหาอย่าง จัดเต็ม จัดหนัก จัดแน่น ให้ดีที่สุดทั้ง3คอร์ส ซึ่งมีทั้งความคล้ายและแตกต่างกันในแต่ละคอร์ส ฉะนั้นเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดและจะได้จับจุดเห็นแนวทางของข้อสอบปีที่ผ่านๆมาควรเรียนต่อเนื่องครบ3คอร์ส เป็นกำลังใจให้ทุกคน และน้องๆต่างจังหวัด แนะนำลงรอบตุลาคมปิดเทอม เพราะจะสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทาง ซึ่งมีหอพักจำนวนมากบริเวณใกล้เตรียมโดม ซึ่งเป็นการเรียนสด เอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งเมื่อสมัครก่อนเรียน จะได้ไฟล์การเตรียมพร้อมก่อนเรียนทุกคน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเรียนเตรียมโดม โชคดีนะจ้ะน้องๆรักทุกคน พวกพี่เป็นกำลังใจให้


**
ก่อนเรียน จะส่ง welcome gift เป็นเอกสารข้อมูลเตรียมสอบก่อนเรียน และในระหว่างคอร์สเรียน มี แจก เอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม ฟรี ทุกคน**

Tags : ติว เรียงความ  สอบตรง   รัฐศาสตร์   ธรรมศาสตร์  2562  2561  มธ   TU  BIR   BMIR   ความถนัดเฉพาะรัฐศาสตร์  Entrance   ข้อสอบเก่า   เรียงความรัฐศาสตร์   ความรู้ถนัดวิชารัฐศาสตร์   วิชาเฉพาะ   วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์   ข้อสอบความถนัดรัฐศาสตร์   ข้อสอบวิชารัฐศาสตร


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view