หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์ BIR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ & TCAS


   คอร์สเรียน จัดเต็มสอบตรงรัฐศาสตร์ & BIR    

  • สอบตรง รัฐศาสตร์ มธ.  ยังมีเหมือนเดิม สอบตรงข้อเขียนวิชาเฉพาะ ในระบบ TCAS รอบ 3
  • คอร์สเตรียมโดม ปรับหลุกสูตรใหม่หมด พร้อม ' คุ้มค่ามากขึ้น '  All in ONE ที่เดียวจบ ครบทุกอย่าง ครอบคลุม "ครบทุกระบบสอบ+ ครบทุกหลักสูตร + ใช้สอบได้ทุกสนาม"เพื่อ สอดคล้องการปรับเปลี่ยนในปีนี้ ทุกรูปแบบ ดังนั้นนักเรียน "สบายใจได้" นะครับว่าคอร์สเรียนที่เตรียมโดมจึงสามารถใช้สอบได้ทั้ง สอบตรง มธ. ,รับตรง 9วิชาสามัญ และTCAS อีกด้วย

คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์จัดเต็ม (All PACK POL)

ลักษณะเด่น All PACK POL : เป็นคอร์สที่ได้รับความยอมรับจากนักเรียนว่าดีมากที่สุดในเตรียมโดม เพราะเป็นคอร์สใช้เตรียมสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ ได้ทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย เช่น จุฬา มธ. ม.ก. มศว.  มช. ม.ข. ม.อ.เป็นต้น ซึ่งภายในคอร์สนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาได้ดีที่สุด แบบ "จัดเต็มสุดๆ" ประเด็นที่ออกสอบของปีที่ผ่านมา และพิเศษสุด นักเรียนที่ลงคอร์สAll PACK POL รับฟรีหนังสือรวบรวมข่าว สถานการ์รอบโลกของปี2018-2019 ฟรี MOCK EXAM entrance เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์การสอบตรงรัฐศาสตร์ เนื่องจากข้อสอบทุกปี จะมีการออกข่าวสารสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบันด้วย นอกจากนี้จะมีการเพิ่มเติมบทความแนะนำให้อ่านเรื่อยๆจนถึงวันสอบ

เนื้อหา All PACK POL : ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดจาก 3 คอร์ส คือ คอร์สเนื้อหาเข้มข้นสอบตรงรัฐศาสตร์ (Super POL), คอร์สทักษะโจทย์ "วิเคราะห์"ระดับยากขึ้น (Diamond Singha) , คอร์สเจาะลึกการเขียนเรียงความเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (InTensive Writing)


คอร์ส"เนื้อหา"เข้มข้นโดนใจสอบตรงรัฐศาสตร์ (Super POL)

ลักษณะเด่น Super POL : ซุปเปอร์ โพล เป็นคอร์สที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุดในเตรียมโดม เพราะเป็นคอร์สเนื้อหาหลักของทุกคอร์สในการเตรียมตัวไปประยุกต์สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ได้ทุกมหาวิทยาลัย เช่น จุฬา มธ. มศว. มก. มช มข. และ มอ. เป็นต้น ซึ่งคอร์สนี้สามารถนำไปใช้สอบได้ทั้ง 3 สาขา คือ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ  และบริหารรัฐกิจ หรือนำใช้สอบ BMIR ได้อย่าง "เจาะลึก เข้มข้น" นอกจากนี้หลังสูตรคอร์สนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องที่จะใช้สอบตรงรุ่น ปี61  ที่เพื่อนำไปใช้สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ รอบ 3 , 9วิชาสามัญ และส่วนกลาง (TCAS) พูดง่าย ๆ ว่าลงคอร์สนี้คอร์สเดียว สามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบเลยทีเดียว

เนื้อหา Super POL : เรียน"เนื้อหาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์"ทั้งหมด จะปูพื้นฐานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่พื้นฐานรัฐศาสตร์เบื้องต้น จนกระทั่งฝึกการวิเคราะห์เนื้อหาระดับสูงขั้นเทพ แบบละเอียดที่สุดกว่าทุกคอร์ส ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์เบื้องต้น การเมืองการปกครองไทยอดีต-ปัจจุบัน บริหารรัฐกิจระดับสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้พิเศษฟรีภายในคอร์สนี้ใส่เรื่องอาเซียนเน้นโดยตรง โดยเนื้อหาแนวข้อสอบตรงของสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-SEAsมาจัดเต็มเสริมเพิ่มอย่างละเอียด คอร์สนี้เรียนได้ทุกคนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนกระทั่งนำไปต่อยอดศึกษาใช้ต่อระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เหมาะทั้งน้อง ม.4-ม.5-ม.6 

** คอร์สนี้เป็นคอร์สแนะนำ !! ที่รวบรวมเนื้อหาเข้มข้นทั้งหมดทางรัฐศาสตร์ เหมาะกับน้องทุกคนที่เพิ่งเรียนเตรียมโดมครั้งแรก **


คอร์สวิเคราะห์โจทย์ จับประเด็น"ความถนัดทางรัฐศาสตร์"ขั้นสูง (Diamond Singha)

ลักษณะเด่น Diamond Singha : ไดมอนด์ สิงห์ เป็นคอร์สใหม่ที่นักเรียนชอบมากให้เรียนเพื่อฝึกกาคิด วิเคราะห์ทักษะการทำโจทย์ความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ระดับยากขึ้น ที่รองรับการทำข้อสอบ "ทุกรูปแบบ" ทั้งการสอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปรนัย (Choice) 9วิชาสามัญ O-NET สอดคล้องระบบTCAS การเป็นผู้นำด้านเน้อหาวิชาการและการสอนที่ให้นักเรียนสบายใจ-มั่นใจ-ตั้งใจเพิ่มคะแนนให้กับข้อสอบมากขึ้น

เนื้อหา Diamond Singha : เรียน "โจทย์ขั้นสูง" ครอบคลุมข้อสอบครบทุกรูปแบบ แยกเป็นสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะเตรียมโดมจากนักเรียนเก่าบอก คือ การดูแลเอาใจใส่ดูแลของน้องๆทุกคน โดยการถ่ายทอดอธิบายอย่างละเอียด เป็นระบบ พร้อมเทคนิควิเคราะห์การทำโจทย์ รวมถึงสูตรลัดการจำเนื้อหาทั้งหมดในเวลาระยะสั้น ๆ แต่จำได้ยาวนาน ที่สำคัญสามารถวัดศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคลเน้นตรงจุดโดยลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง คอร์สนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นักเรียน ม.6 ที่ต้องการสอบตรงเข้า ม.ธรรมศาสตร์และระบบTCAS รอบ 3

**เพิ่ม เพิ่ม  อัปเดตโจทย์ช้อยส์ระดับยาก เข้มข้นมากขึ้น**คอร์สเทคนิคสุดล้ำ เจาะลึกการเขียน"เรียงความ"เฉพาะทางรัฐศาสตร์ (InTensive Writing)

ลักษณะเด่น InTensive Writing : อินเทนซีป ไรต์ติ้ง เป็นคอร์สเพื่อใช้สอบตรงข้อเขียนเฉพาะทาง ส่วนเรียงความรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้การเขียนถูกต้องตามหลักวิชาการและเทคนิคการเขียนที่เข้มข้น ได้เนื้อหา มุมมอง ความรู้ถนัดเฉพาะกรอบการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ เตรียมโดมเป็นสถาบันเดียวมีการส่งตรวจเรียงความได้ไม่จำกัด หลังจบคอร์สไป (แบบบุฟเฟ่ต์) จนถึงก่อนสอบ 1 เดือน

เนื้อหา InTensive Writing : อินเทนซีป ไรต์ติ้ง เรียน "การเขียนเจาะเป็นรายบุคคล" ซึ่งเตรียมโดมพร้อมมากที่ช่วยสานฝันถึงฝั่งให้สำเร็จ ด้วยนวัตกรมสูตรการคิดค้นการเขียนสำเร็จรูปที่ง่ายขึ้น มีสูตรลับที่นักเรียนต้องเข้าเรียนเพื่อเข้าใจการเขียน รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมในห้องเรียน มีเทคนิคกรอบการวิเคราะห์ที่เตรียมมาให้น้องอย่างดี (ที่ี่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เคยมีออนไลน์ที่บ้าน เพราะต้องการตรวจเรียงความใกล้ชิด workshop เป็นรายบุคคล) ฝึกเน้นปฎิบัติ เรียนเอง-เข้าใจเอง-เขียนได้เอง เพราะการเขียนเรียนแทนกันไม่ได้ ต้องเรียนและเขียนด้วยตนเองเท่านั้น ด้วยเจาะลึกอย่างเข้มข้นให้เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึงได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเขียนแน่นอน 

** แนะนำ นักเรียนน้อง ๆ ที่ต้องการสอบตรง มธ. ปี61 ควรเรียนอย่างมาก ๆ **คอร์ส "เก็งข้อสอบ"โค้งสุดท้าย สรุปจบ "ครบทุกมิติ" (Prefect Pro)

ลักษณะเด่น Prefect Pro : เพอ เฟกท์ โปร เป็นคอร์สที่ดีเลิศพร้อมก่อนลงสนามสอบ เปิดเฉพาะช่วงเดียวในรอบปีก่อนลงสนามสอบจริง ที่ไม่ซ้ำคอร์สเดิม สรุปเนื้อหาและข้อสอบ "อัปเดตเหนือชั้น"ไว้อย่างครบถ้วนในคอร์สเดียว ทุกสาขา "ทุกวิชาสอบเฉพาะ" รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์โดยตรง แบบ "ลัด-กระชับ-ตรง" ทันใจ พร้อม "มั่นใจ"ก่อนสอบ

เนื้อหา Perfect Pro : เพอ เฟกท์ โปร เรียนวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ ที่ใช้สอบตรง TCAS รอบ3 ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ (ปรนัย ครบทุกสาขา) และ ข้อเขียนรัฐศาสตร์ (เรียงความเฉพาะทาง) ทั้งสรุปเนื้อหา "เน้นตรงจุด" สรุป "ที่สำคัญ" พร้อมเก็งส่วนที่ออกบ่อย ออกเยอะให้ด้วย นอกจากนี้ยังอัปเดตเนื้อหาข่าวสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มอีกด้วย เรียกได้ว่า "สมบูรณ์แบบ" ในโค้งสุดท้ายที่ต้องการเสริมจุดแข็งให้ตนเอง ทำคะแนนได้ "มากขึ้น" 


คอร์ส เฉพาะทางสอบตรง BIR (BIR Advance)

ลักษณะเด่น BIR Advance : บีไออาร์ แอดวานซ์ เป็นคอร์สที่มุ่งเน้น"เฉพาะทาง"สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบTCAS รอบ3 ที่ได้ครอบคลุมเนื้อหา "ครบทุกวิชา" สอบตรง BIR (เดิมคือ BMIR) 

เนื้อหา BIR Advance :  บีไออาร์ แอดวานซ์ เรียนต่อจากคอร์สหลักเนื้อหา Super  BIR มาก่อน ซึ่งคอร์สนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน ที่เป็นคะแนนหลักในการสอบเข้า คือ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ (choice) 50คะแนน และวิชาเรียงความรัฐศาสตร์ (Essay writing) 50คะแนน นักเรียนจะได้เนื้อหาที่อธิบายอย่าละเอียดยิบแต่ละข้อ แนวข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบใหม่ อัปเดตเพิ่มตลอดเวลา พร้อมเทคนิคการเขียนเรียงความเฉพาะทางที่ใช้สอบรัฐศาสตร์ในรูปแบบแตกต่างแตกต่างจากการเขียนโดยทั่วไป หนังสือและเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

* แนะนำ นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานรัฐศาสตร์ควรผ่านการเรียนจากคอร์สเนื้อหาหลัก Super POL มาก่อน ส่วนหนึ่งคะแนนจริงนักเรียนเตรียมโดมสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ.  TU STAR ปีล่าสุด 2560 (เทียบเท่าปัจจุบันคือ TCASรอบ3)

นอกเหนือความรู้ เทคนิคที่เข้มข้น คือการเอาใจใส่และใส่ใจการถ่ายทอดอย่างดีที่สุดให้นักเรียน  

 


 [iDEAL PRIVATE] เรียนที่ THE iDEAL กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ (เรียนข้ามได้ทุกสาขา) เปิดรับสมัครแล้ว

รับส่วนลดพิเศษทันที เมื่อสมัครกับเตรียมโดมทาง LINE : @KruPwin  คลิก เรียนได้ที่ iDEAL 

รหัส เรื่องที่เรียน

เวลาเนื้อหา

(ชั่วโมง)

อายุคอร์ส

(วัน)

ราคาปกติ iDEAL
1501 Super POL 42 120 6,500
1502 Diamond Singha 18 90 5,300
1503 Intensive Writing 18 90 5,500
1510 All Pack (สมัครเป็น Pack คุ้มกว่า) 78 360 14,500

เรียนได้ทุกสาขา กรุงเทพฯและปริมณฑล : สยามสแควร์ บางกะปิ วงเวียนใหญ่ งามวงศ์วาน ศรีนครินทร์ ปิ่นเกล้า พุทธมณฑล หนองแขม ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ นครสวรรค์ ตาคลี กำแพงเพชร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น อุดรธานี โคราช บุรีรัมย์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ภาคกลางและภาคตะวันออก : ชลบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี จันทบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม นครนายก บ้านนา ระยอง กาญจนบุรี ภาคใต้ : หาดใหญ่ ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ชุมพร สงขลา กระบี่ รายละเอียดและแผนที่แต่ละสาขา


สำหรับ ม.6 #Dek62

[สอนสด] TCAS สอบตรงรัฐศาสตร์ & BIR (รอบปิดเทอม ตุลาคม 2561) กำลังเปิดรับสมัคร

รหัส คอร์ส วันที่เรียน วันเรียน เวลา ราคา
TD61-31102

Diamond Singha

คอร์สทำโจทย์รัฐศาสตร์

22 - 28 ตุลาคม 2561

* หยุดเฉพาะวันเสาร์

ทุกวัน

09:00 - 12:00 น. 3,590.-
TD61-31103

InTenSive Writing

คอร์สเรียงความรัฐศาสตร์

22 - 28 ตุลาคม 2561

* หยุดเฉพาะวันเสาร์

ทุกวัน 13:00 - 16:00 น. 3,790.-
TD61-31021

Prefect Pro

คอร์สเก็งโค้งสุดท้าย

เปิดจอง 28 พฤศจิกายน 2561

เรียน ช่วงมีนาคมก่อนสอบ 2 วัน

เร็ว ๆ นี้ 4,500.-
TD61-31106

BIR Advance

6,13,20,21,27 ตุลาคม 2561

เสาร์ 09:00 - 12:00 น.

5,500.-

สมัครพร้อมกันหรือทยอยสะสมจนครบ 3 คอร์สดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ Super POL + Diamond Singha + InTenSive Writing = All Pack ภาคปกติ หรือ สมัครคอร์ส Prefect Pro

รับฟรี หนังสือ E-BOOK ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันอย่างดี 3 เล่ม

- คอร์ส InTenSive Writing จะมีการบ้านทักษะการเขียนหลังจบคอร์ส ส่งตรวจงานเรียงความไม่อั้น (บุฟเฟ่ต์) จนถึง 1 เดือนก่อนสอบ 

สำหรับ ม.4 ขึ้น ม.5 / ม.5 ขึ้น ม.6 #Dek63 #Dek64

[สอนสด] TCAS สอบตรงรัฐศาสตร์ & BIR (รอบSUMMER เมษายน 2562) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

รหัส คอร์ส วันที่เรียน วันเรียน เวลา ราคา
PO 01

Super POL

คอร์สเนื้อหารัฐศาสตร์

2 - 19 เมษายน 2562

*หยุดช่วงสงกรานต์

จันทร์ถึงศุกร์ 09:00 - 12:00 น. 4,990.-
PO 02

Diamond Singha

คอร์สทำโจทย์รัฐศาสตร์

22 - 28 เมษายน 2562

ทุกวัน

หยุดวันพฤหัสฯ

09:00 - 12:00 น. 3,590.-
PO 03

Intensive Writing

คอร์สเรียงความรัฐศาสตร์

22 - 28 เมษายน 2562

ทุกวัน 

หยุดวันพฤหัสฯ

13:00 - 16:00 น. 3,790.-
PO 04

All PACK POL

รวมทุกคอร์สรัฐศาสตร์

2 - 28 เมษายน 2562 ตามวันข้างต้น ตามเวลาข้างต้น 12,370

* คอร์ส Super POL หยุดช่วงสงกรานต์ 12 - 16 เมษายน 2562 และเฉพาะวันที่ 11 กับวันที่ 17 เมษายน นัดเรียนเพิ่มเวลา 09:00 - 16:00 น.


[ระบบ Private] เรียนที่เตรียมโดม ปิ่นเกล้าเท่านั้น อิสระเลือกวัน เวลาเรียนสะดวกได้เอง กำลังเปิดรับสมัคร

สอบรัฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)
รหัส คอร์ส ชั่วโมงเรียน จำนวนครั้ง ครั้งละ/ชั่วโมง  ระยะเวลา ค่าเรียน
31991

Super POL

45 14 3 2 - 28 ตุลาคม 2561


4,990.-
32991 Diamond Singha 18 6 3

3,590.-

33991

InTensive Writing

ส่งตรวจเรียงความ บุฟเฟ่ต์

18 6 3 3,790.-
34991

All Pack ภาคปกติ 

ครบทุกคอร์สรัฐศาสตร์

84 27 3

12,370.-

สอบBIR รัฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส

คอร์ส

ชั่วโมงเรียน จำนวนครั้ง ครั้งละ/ชั่วโมง ระยะเวลา ค่าเรียน
36991

BIR Advance

15 5 3 3 เดือน 5,500.-

[ระบบ Private] คืออะไร ?

         ระบบ Private คือ สุดยอดการเรียนรูปแบบใหม่ ที่นักเรียนเรียนผ่านสื่อ วีดีทัศน์ทันสมัย จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 1คนต่อ1เครื่อง สามารถจัดสรรการเรียน เลือกวัน-เวลา ที่สะดวกแบบส่วนตัว (Private) ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง มี "ครูผู้สอน" คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด ถาม-ตอบ ที่โรงเรียนเตรียมโดม พร้อมกลับทำแบบฝึกหัด ส่งคำถามทาง Onlineได้ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งปัญหาเวลาเรียนไม่ลงตัว ก็จะเป็นอิสระ สะดวก สบาย มากยิ่งขึ้น เรียนที่สถาบันเท่านั้น ไม่มีเรียนที่บ้าน


ส่วนหนึ่งจากตัวแทนความประทับใจของรุ่นพี่ ๆ

 

 

 

 

พิเศษคอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์ทุกคอร์ส

- โดยมีรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มาบรรยายให้คำแนะนำ สร้างความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองมากๆด้วย

แนะนำบุกถ้ำสิงห์ "การเตรียมที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" ทุกคอร์สสามารถเรียนได้ต่อเนื่องทั้ง 3 คอร์ส เพราะเนื้อหารัฐศาสตร์จะค่อนข้างกว้างและข้อสอบยากขึ้นทุกปี ฉะนั้นเตรียมโดมจัดสรรเนื้อหาเพื่อคุณภาพให้ดีที่สุด จึงแยกออกเป็น3คอร์สจะได้ใส่เนื้อหาอย่าง จัดเต็ม จัดหนัก จัดแน่น ให้ดีที่สุดทั้ง3คอร์ส ซึ่งมีทั้งความคล้ายและแตกต่างกันในแต่ละคอร์ส ฉะนั้นเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดและจะได้จับจุดเห็นแนวทางของข้อสอบปีที่ผ่านๆมาควรเรียนต่อเนื่องครบ3คอร์ส เป็นกำลังใจให้ทุกคน และน้องๆต่างจังหวัด แนะนำลงรอบตุลาคมปิดเทอม เพราะจะสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทาง ซึ่งมีหอพักจำนวนมากบริเวณใกล้เตรียมโดม ซึ่งเป็นการเรียนสด เอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งเมื่อสมัครก่อนเรียน จะได้ไฟล์การเตรียมพร้อมก่อนเรียนทุกคน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเรียนเตรียมโดม โชคดีนะจ้ะน้องๆรักทุกคน พวกพี่เป็นกำลังใจให้


**
ก่อนเรียน จะส่ง welcome gift เป็นเอกสารข้อมูลเตรียมสอบก่อนเรียน และในระหว่างคอร์สเรียน มี แจก เอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม ฟรี ทุกคน**

Tags : ติวเรียงความ  สอบตรง   รัฐศาสตร์   ธรรมศาสตร์  2562  2561  มธ   TU  BIR   BMIR   ความถนัดเฉพาะรัฐศาสตร์  Entrance   ข้อสอบเก่า   เรียงความรัฐศาสตร์   ความรู้ถนัดวิชารัฐศาสตร์   วิชาเฉพาะ


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view