หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

Talui SEAs คำถาม100ข้อเก๋ๆ

เฉลย ของคอร์สตะลุยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Talui SEAs

ชีท คำถาม100ข้อเก๋ๆ (แต่มี160ข้อ เป็นของ พี่เจลเตรียมโดม)

ที่ขึ้นต้นว่าข้อ1 ว่า "ประเทศบรูไน อยู่ในรัฐใดของประเทศมาเลเซีย"

 1. 1
 2. 3
 3. 2
 4. 4
 5. 2
 6. 2
 7. 1
 8. 3
 9. 1
 10. 3
 11. 4
 12. 3
 13. 2
 14. 1
 15. 4
 16. -
 17. 2
 18. -
 19. 3
 20. 2
 21. (แก้ไข ตอบ 4 พิมพ์ผิด)
 22. 1
 23. 1
 24. 3
 25. 2
 26. 4
 27. 1
 28. 2
 29. 3
 30. 4
 31. 4
 32. 2
 33. 4
 34. 1
 35. 3
 36. 3
 37. 2
 38. 1
 39. 3
 40. 2
 41. 4
 42. 3
 43. 3
 44. 1
 45. 3
 46. 2
 47. 2
 48. 4
 49. 1
 50. 1
 51. 4
 52. 2
 53. 2
 54. -
 55. 3
 56. 3
 57. 2
 58. 4
 59. 2
 60. 2
 61. 3
 62. 1 (แก้โจทย์จากสามล้อถีบเขมร เป็นสามล้อถีบเวียดนาม)
 63. 2
 64. 3
 65. 1
 66. 3
 67. 3
 68. 4
 69. 2
 70. 2
 71. 2
 72. 3
 73. 3
 74. 3
 75. 2
 76. 3
 77. 1
 78. 2
 79. 3
 80. 4
 81. 2
 82. 3
 83. 3
 84. 1
 85. 2
 86. 4
 87. 4
 88. 2
 89. 1
 90. 1
 91. 3
 92. 4
 93. 3
 94. 2
 95. 3
 96. 4
 97. 2
 98. 3
 99. 2
 100. 2
 101. 4
 102. 2
 103. 3
 104. 2
 105. 4
 106. 3
 107. 1
 108. 4
 109. 3
 110. 3
 111. 1
 112. 1
 113. 1
 114. 2
 115. 3
 116. 3
 117. -
 118. 3
 119. 3
 120. -
 121. 4
 122. 2
 123. 3
 124. 3
 125. 4
 126. 1
 127. 2
 128. 1
 129. 2
 130. 4
 131. 2
 132. -
 133. 2
 134. 1
 135. 3
 136. - (จริงๆตอบ สุมาตรา)
 137. 4
 138. 2
 139. 1
 140. 2
 141. 4
 142. 3
 143. 3
 144. 1
 145. 1
 146. 3
 147. 3
 148. 2
 149. 2
 150. 3
 151. 3
 152. 4
 153. 2
 154. 3
 155. 2
 156. 2
 157. 3
 158. 4
 159. 2
 160. 1

Tags : เฉลยข้อสอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAs


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view