หน้าแรก    คอร์สเรียน    วิธีสมัครเรียน    มิตรภาพและความสำเร็จ    แผนที่เรียน    สาขาตรัง 

รายชื่อน้องๆสอบติดSEAs ปี2554

ขอขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคน

ขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ส่งความรู้สึกดีๆให้กันเสมอมา

และวันนี้ ประจำปีการศึกษา 2554 ที่เพิ่งประกาศผลรายชื่อน้องๆสอบติดเข้าธรรมศาสตร์ ปีล่าสุดนี้

ผลปรากฎว่า น้องๆเตรียมโดมสามารถสอบเข้าได้ประมาณครึ่งคณะของทางคณะรับไว้ คือ ติด50คน จากที่คณะรับไว้ 100 คน

เป็นปรากฏการณ์2 ปีซ้อนแล้วที่เด็กเตรียมโดมติดได้ครึ่งคณะ และน้องๆสอบติดที่นี่ได้มากสุดตั้งแต่เตรียมโดมเปิดสถาบันมาได้ไม่นาน

เพราะนี่คือสุดยอดการติวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ธรรมศาสตร์ที่ดีที่น้องๆสอบเข้าได้มากที่สุด ณ ปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ทางเตรียมโดมขอนอบรับคำแนะนำของผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านและน้องๆที่รักทุกคน

ไม่ว่าอย่างไร น้องๆที่จบจากสถาบันนี้ไปแล้ว คือน้องที่รักของเตรียมโดมทุกคน

 

 

รายชื่อน้องๆผู้มีสิทธิืเข้าศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 

ชื่อ

สกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1.       ณัฐวรรธน์

จันทร์สอน

ซิน

เตรียมอุดมพัฒนาการ รัชดา

2.       ธนพร

บุญธรรม

เอิง

โพธิสารพิทยากร

3.       สวิตรา

ดวงประทีป

พริ้ตตี้

บดินทรเดชา

4.       เพชรรัตน์

ตั้งจิตรเมตต์

เมย์

สตรีวิทยา

5.       อภิญญา

สาริยันต์

ไนซ์

เตรียมอุดมศึกษา

6.       ธเนศ

วงศ์สอาด

เจมส์

แสงอรุณ

7.       ฐปนัท

บุษปฤกษ์

ข้าวตอก

วัดราชบพิธ

8.       กิ่งกาญจน์

ตระการสกุล

กวาง

เตรียมอุดมน้อมเกล้า

9.       วรรณิศา

มาดีศรีทรัพย์

ก้อย

สตรีวิทยา 3

10.   ปิ่นสุดา

สุวรรณโณ

แต้ว

ราชวินิตบางเขน

11.   โชติรส

นาคสุทธิ์

ลูกแก้ว

สตรีวิทยา2

12.   ลภัสรดา

ธนาพิภทร์

พรีม

เซนต์โยเซฟ บางนา

13.   ณัฐพร

ไพรัตน์

ณัฐ

สตรีวัดระฆัง

14.   สุจิตรา

กวินเมธาวันต์

เจล

ศึกษานารี

15.   ธาริณี

ปัทมาคม

แอน

สวนกุหลาบ นนทบุรี

16.   ภานุ

พฤกษาผา

ตี้

เทพศิรินทร์

17.   ชนม์นิภา

ราชแสนเมือง

จ้าว

สวนกุหลาบ นนทบุรี

18.   อทิตยา

อินทร์ขาว

เฟิน

เบญจมราชาลัย

19.   พิชิต

พิลาวุฒิ

อั้น

วัดราชโอรส

20.   หทัยวรรณ

ใจปลอด

เตย

สวนกุหลาบ นนทบุรี

21.   พราวศิริ

จาวจักรศิริ

ปั๊บ

ราชินีบน

22.   ศศิวิมล

มาลารัตน์

แนน

เขมะสิริอนุสสรณ์

23.   กัลยรัตน์

ทิพาระดี

แนน

อัสสัมชัญศึกษา

24.   กฤษลดา

แย้มโพธิ์

เอ๋

นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

25.   อริศรา

อิสระสิงห์ชัย

เออ

สตรีวัดระฆัง

26.   นิชนันท์

พานิชนันทนกุล

วิว

ทิวไผ่งาม

27.   กษิดินทร

สงวนแสง

ต๊อป

หาดใหญ่วิทยาลัย

28.   กาญจนา

ปานสีนุ่น

ซิน

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

29.   ถิรนันท์

ธนะวงศ์

มิ้นตี้

ปทุมเทพวิทยาคาร

30.   พงศ์ธวัช

งานไพโรจน์

โดม

สุราษฏร์ธานี

31.   นิธิดา

ชมชื่น

นุ่น

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

32.   วิริยะ

จิตภักดี

ลูกหมู

หาดใหญ่วิทยาลัย

33.   ณัฐณิชา

นุ่นเอียด

อุ่น

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

34.   มนัสวิน

อาคุณซาดา

ต็อด

คณะราษฎบำรุง ยะลา

35.   พัชฎาวดี

เล็กวิชัย

พิ้งค์

วรนารีเฉลิม สงขลา

36.   ชนิกานต์

โสดา

ดรีม

เพชรพิทยาคม  เพชรบูรณ์

37.   อธิเนตร

อ่อนเกลี้ยง

บิล

พัทลุง

38.   ณัฐพร

แก้วกระจ่าง

หญิง

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

39.   อรอุมา

จันทร์คล้อย

อร

วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว

40.   ปิยนุช

ผิวเหลือง

เวย์

หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

41.   อมรรัตน์

นาคเสนา

บี

สุราษฎร์ธานี

42.   เต็มสิริ

แซ่โค้ว

หลิง

บูรณะรำลึก ตรัง

43.   ทิฆัมพร

จิตต์พูลกุศล

แทน

อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

44.   ยลระวี

ผิวอ่อนดี

น้ำหอม

บรรหารแจ่มใสวิทยา3

45.   ปานดวงใจ

บุญนำ

แชมพู

สุราษฎร์ธานี

46.   วิลาวรรณ

ดาด่วน

เปิ้ล

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

47.   มานิดา

ฤทธิ์คำรพ

หมิว

ศรัทธาสมุทร

48.   เจตษฏา

พรขุนทด

เนท

ราชสีมาวิทยาลัย

49.   จุฑารัตน์

เลิศวาสนา

พีท

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

50.   นาซนีน

เซ็นติยะนนท์

นีน

สายปัญญา

 

ปล. *   รายชื่อน้องๆข้างต้น ยังไม่รวมน้องๆที่ผ่านข้อเขียนในรอบแรกและสละสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีอีกจำนวนหนึ่ง

      ** รายชื่อข้างต้น เป็นเพียงรายชื่อน้องๆที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.2554 เท่านั้น

***น้องๆเตรียมโดมคนใดที่สอบติด สามารถแจ้งชื่อให้ทางสถาบันทราบได้ หากไม่มีชื่อปรากฎข้างต้น

 

"ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร น้องก็คือน้องของพี่เสมอ"

พี่วิน เตรียมโดม:TriamDome

 

Tags : รายชื่อน้องๆผู้มีสิทธิืเข้าศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554


เตรียมโดม TRIAM DOME                                                   

สาขากรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า )                                      

ซอยแซมมี่-ติดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

สาขาตรัง (เยื้องสวนสาธารณะสังขวิทย์/สหกรณ์)

ซอยสังขวิทย์ 2 ถนนสังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 08 4625 2075 ทุกวัน 09:00-24:00น.              

Copyright 2016 by TRIAM'DOME   

    

 
  
view